esmaspäev, 21. september 2015

Vihakõne – päriselt ka?

Eesti Naistoimetajate meediapäev
KÄRA MEEDIA PÄRAST IX
Vihakõne – päriselt ka?
2. oktoober kell 12
Euroopa Parlamendi Infobüroo konverentsisaal
Rävala pst 4, Tallinn
Eesti Naistoimetajate ühenduse 9. meediapäeval sarjast "Kära meedia pärast" (kava allpool) keskendume migratsiooni, integratsiooni ja „rahvaste rände“ temaatikale ja selle kajastamisele meedias, sh hoiakute kujundamisele ja/või kujunemisele ning resonantsidele ühiskonnas ja/või eri ühiskondades.
Meediapäeval peetava arutelu eesmärk on avada, selgitada ning põhjendada eri vaatenurki ja protsesse, mille adumisel mitmekülgse, asjatundjate pakutava teabelisa võrra meediamaastikul nii tegijana toimida kui ka tarbijana orienteeruda.
Meediapäeval anname üle Hea Sõna auhinna, mille eelnevatel aastatel on pälvinud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja, Kaja Kärner, Tiina Jaakson ja Gaute Kivistik.
Osavõtust teatamine meiliaadressil naistoimetajad@gmail.com või telefonil 504 5400.
Täiendav teave: Merike Viilup, tel 504 5400, e-post: merike.viilup@estmedia.ee
Piret Mäeniit, tel 505 5516, e-post: piret.maeniit@gmail.com

KAVA
11.30 – 12.00  Registreerimine
12.00                          Tervitus Eesti Naistoimetajatelt
HEA SÕNA auhinna kätteandmine
12.30 – 13.00  „Kultuuride kokkupuuted ja põrked“
Juune Holvandus, ajakirjanik, kirjanik ja rändaja
13.00 – 13.15  Diskussioon
13.15 – 13.45  „Vihakõne või vihane kõne"
Tanel Kalmet, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetlustalituse juhataja
13.45 – 14.00  Diskussioon
14.00 – 14.30  Lõuna
14.30 – 15:00  „Sõjapõgenikest oma silmaga – mis on pildil valesti?“
Katrin Lust, ajakirjanik
15.00 – 15.10  Diskussioon
15.15 – 15.45           „Vihast ja keelest“
Reet Kasik, keeleteadlane
15.45 – 16.00  Diskussioon
16:00 – 16.30           „Põgenike teema mõtestamine: kas saame oma hirmudega hakkama?“
Marju Lauristin, sotsiaalteadlane ja poliitik, Euroopa Parlamendi saadik
16.30 – 16.45  Diskussioon
16.45 – 17.00  Kokkuvõte ja lõpetamine

Toetajad:
Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud


MTÜ Eesti Naistoimetajad (http://naistoimetajad.blogspot.com) eesmärk on aidata kaasa inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele, pidades oluliseks võrdseid võimalusi ning võrdõiguslikkust eneseteostusel, väärtustada ajakirjanduskultuuri, edendada loometegevust, enesetäiendamist ja koostööd ning rääkida kaasa ajakirjanduslikku loometegevust puudutava õigusruumi kujundamisel.
***

Vabakutselise ajakirjaniku stipendium

Vabakutselised ajakirjanikud saavad taas taotleda loomingulise tegevuse toetuseks stipendiumi Andres Küngi fondist. Taotlused  (http://www.erkf.ee/index.php?tmp=100) tuleb esitada Rahvuskultuuri Fondile 15. oktoobriks. Stipendiumi saaja valib Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus. Sel aastal on stipendiumi suuruseks 860 eurot.

 Andres Küngi Fond on asutatud 2006. aastal Lili Kaelase (1919−2007) poolt Andres Küngi (1945−2002) mälestuseks. Möödunud aastal määras EALi juhatus stipendiumi Sven Paulusele kohaliku raadio tegevuse edendamiseks. 

Lisaks Andres Küngi stipendiumile on ajakirjanikel võimalik taotleda Rahvuskultuurifondi kaudu veel stipendiumi Ülo Ignatsi fondist, mille eesmärgiks on toetada vaba ajakirjandust, ja Oskar Lõvi fondist, mis toetab spordiajakirjanikke.  

Lisateave:
Rahvuskultuuri kodulehelt

Eesti Ajakirjanike Liidust

53339699