pühapäev, 12. juuni 2016

MTÜ Eesti Naistoimetajate üldkoosolek

MTÜ Eesti Naistoimetajad pidas aastakoosolekut 10.juunil.
Päevale kohaselt esitas juhatus tegevusaruande, revisjon Madli Vitismanni isikus tegi omapoolse ülevaate, majandusaasta aruandega oli kõigil liikmeil võimalus eelnevalt tutvuda. Pärast aruannete kinnitamist arutati päevakajalisi küsimusi.
Üritust jäi jäädvustama asjaosaliste ühisfoto.