teisipäev, 14. juuni 2016

"Eesti - poolel teel võrdõiguslikkuseni”

Eesti on uuendusmeelne riik ning meil on kiirelt arenev ühiskond. Heaolu saavutamiseks on aga oluline, et kõik ühiskonnaliikmed oleksid kaasatud erinevatesse eluvaldkondadesse ning neil oleksid võrdsed õigused, võimalused ja vastutus. Sooline ebavõrdsus on ühiskondliku arengu takistuseks, millele on oluline ka riiklikul tasandil tähelepanu pöörata.

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) poolt välja töötatud soolise võrdõiguslikkuse indeks näitab, et Eesti on poolel teel sugudevahelise võrdsuseni. Viimases, 2015 aastal avaldatud indeksis, oli Eesti punktisummaks 49.8 skaalal, kus 100 tähistab täielikku soolist võrdõiguslikkust ja 1 täielikku ebavõrdsust. Kuhu aga Eesti liigub? Millised on võimalikud lahendused, et Eesti oleks ka siin valdkonnas Euroopa eesotsas?


EIGE tutvustab seminaril "Eesti - poolel teel võrdõiguslikkuseni" indeksit, Eesti positsiooni selles ning võimalikke arengustsenaariume. Seminar toimub Radisson Blu Sky Hotellis 29.juunil 2016.a. algusega kell 09:00.
Tutvustusele järgneb ekspertide ja poliitikute debatt

Registreerimiseks saata e-kiri: harold.carniyan@trillgroup.eu


Täpsem ajakava saadetakse pärast registreerimist.

Kolmapäev, 29 Juuni

08:30  Registreerimine
09:00   Avasõnad
09:15   Poolel teel võrdõiguslikkuseni (Marre Karu, EIGE)
10:00   Arutelu  Kuidas saaks paremini?
10:45   Kohvipaus
11:00   Soopõhine vägivald: mida me teame?
11:15   Arutelu Soopõhine vägivald – kuidas seda lõpetada?

12:00   Valge Lindi Kampaania
12:30   Lõpp


Location
LOCATION
Venue:
Hotell Radisson Blu Sky, Rävala 3, Tallinn

Contact
CONTACT