neljapäev, 26. jaanuar 2012

Auhinnakomisjon kinnitas Tiiu Salasoo Wiedemanni keeleauhinna kandidaadiks!

Wiedemanni keeleauhinnale esitati neli kandidaati

TALLINN, 25. jaanuar, BNS - Wiedemanni keeleauhinnale esitati tähtajaks neli kandidaati, auhind antakse laureaadile üle 24. veebruaril Tallinnas.

Tartu ülikooli ja Emakeele seltsi kandidaat keeleauhinnale on Valve-Liivi Kingisepp, SA Kultuurilehe kandidaat Heli Laanekask, MTÜ Eesti Naistoimetajad esitasid kandidaadiks Tiiu-Ann Salasoo ning haridus- ja teadusministeerium Mari Tarandi.

Haridus- ja teadusministeeriumi pressesindaja kinnitas BNS-ile, et auhinnakomisjon kinnitas kandidaadid teisipäevasel koosolekul, komisjoni esimees on haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Möödunud aastal sai Wiedemanni keeleauhinna Tiit-Rein Viitso. Esimest korda anti keeleauhind välja 1989. aastal, alates 2004. aastast on tegemist riikliku auhinnaga.

Keeleauhind, mille suurus 2012. aastal on 32.000 eurot, antakse laureaadile üle Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

Tallinna toimetus, +372 610 8863, sise@bns.ee

Baltic News Service

esmaspäev, 9. jaanuar 2012

Eesti Naistoimetajate ühendus esitas Wiedemanni keeleauhinnnale Tiiu Salasoo Austraaliast
Eesti Naistoimetajad

Pressiteade
09.01.2012

Tiiu Salasoo: kui on ka üks isik, kes tahab eesti keelt õppida, peab seda talle võimaldama.MTÜ Eesti Naistoimetajad esitas Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna 2012. a kandidaadiks TIIU SALASOO tunnustamaks tema elupõlist tegevust eesti keele ja kultuuri hoidmisel ning edendamisel kogu maailma ulatuses.


Eestis sündinud ja 1947. aastast Austraalias elanud Tiiu Salasoo elu, töö ja elutöö vastab sõna-sõnalt Wiedemanni keeleauhinna statuudile – Tiiu Salasool on väljapaistvad teened eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel ja kasutamisel.

Omaaegse Päevalehe toimetaja, följetonistina tuntud Eesav Puusliku tütar neiupõlvenimega Tiiu Jalak on enam kui pool sajandit kandnud hoolt eesti keele ja meele elujaksu ning tervise eest üle riigipiiride ja kontinentide. Ta on üks neist elavatest sildadest kogu maailma eestlaste vahel, tänu kellele on ka nüüdse üleilmastumise ajastul meie emakeel pälvinud kindlameelset kaitset, jätkuvat kasutamist ja aktiivset õpetamist nii maakera kuklapoolel kui ühtse võrgustikuna üle maailma.

Hindamatu väärtusega on tema eestvedamisel loodud võrgustik eesti keele õppimiseks nii alg- kui süvatasemel, samavõrd oluline on Tiiu Salasoo algatusel Sidneys asutatud mudilasring, mille peamiseks tegevuseks lastega kõnelemine, neile juttude jutustamine ja ettelugemine, lastega mängimine, laulmine, liikumine ja joonistamine, mille kaudu nad kuuleks, õpiks ja kasutaks eesti keelt. “Laps õpib, mida ta kuuleb. Üsna varakult hakkab ta kuuldud sõnademulinast eraldama üksikuid häälikutekombinatsioone, püüab neid järele aimata ja kui on teatud kombinatsioonile tähenduse leidnud, siis ka teadlikult kasutada,“ selgitab magistrikraadiga Tiiu Salasoo oma haridusteaduslikele uurimistöödele toetudes. „Lapse keeleoskuse arenemisele on tähtis, et tema kuuldekauguses räägitakse nii palju ja nii mitmekülgselt kui võimalik.“ Võimalus juba maast madalast omavahel eesti keeles suhelda loob tänuväärse pinnase meie emakeele püsimisele ka uussiirdlaste kogukonnas.


Austraalia Eesti Seltside Liidu eesti keele õpingute koordineerijana on Tiiu Salasoo öelnud: “Nii kaua, kui on ka üks isik, kes tahab eesti keelt õppida, peab seda talle võimaldama.“ Seltsi kodulehel avaldati Salasoo koostatud küsimustik eesti keele õppimisvajaduste kohta. 2011.a kevadeks loodi seitse õpperühma, lisaks rühm koguni Tasmaanias. Keskustest kaugemal elavad ja erivajadustega keeleõppijad said võimaluse individuaalõppeks Skype’i kaudu. Austraalia eestlaste nädalaleht Meie Kodu kirjutab: “Nüüdseks on kõik eesti keelt õppida soovijad juhitud võimalike õpetajate juurde vastavalt küsitluses väljendatud vajadustele. Tõesti, eesti keele õppimine on Austraalias moodi läinud!“ Tiiu Salasoo eestvedamisel käivitatud ning EV Haridusministeeriumi toel toimiv internetipõhine eesti keele õpetus hõlmab nüüdseks huvilisi Austraalias, Rootsis, Kanadas, USAs, Suurbritannias, USAs ja kõigis teistes väliseesti kogukondades ning üksikisikute hulgas üle maailma.


Tiiu Salasoo on tegutsenud Eesti Televisiooni korrespondendina Austraalias ning ETV ja eesti filmitootjate loomingu levitajana Austraalia telekanalitele, olnud aastaid Austraalia eestlaste nädalalehe Meie Kodu toimetuskolleegiumi liige ning teeb tänaseni kaastööd riiklikele eestikeelsetele raadiosaadetele Sidneys.

Tiiu Salasoo teeneid eesti keele alal on president Lennart Meri tunnustanud 2000.a Valgetähe V klassi ordeniga.


Täiendav info: Merike Viilup, tel. 5045400, e-post: merike.viilup@estmedia.ee
Piret Mäeniit, tel 50 55516, e-post: piret.maeniit@gmail.com

MTÜ Eesti Naistoimetajad (http://naistoimetajad.blogspot.com) eesmärgiks on aidata kaasa inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele, pidades oluliseks võrdseid võimalusi ning võrdõiguslikkust eneseteostusel, väärtustada ajakirjanduskultuuri, edendada loometegevust, enesetäiendamist ja koostööd, rääkida kaasa ajakirjanduslikku loometegevust puudutava õigusruumi kujundamises.