pühapäev, 13. juuni 2010

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tutvustus.

Sotsiaalministeerium ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldavad 30. juunil kell 13.00 Eesti Vabaõhumuuseumis (Vabaõhumuuseumi tee 12) asuvas Kolu Kõrtsis soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tutvustusele.

Kas ühiskonnas on meestel või naistel parem positsioon?
Kui paljud töötajad on kokku puutunud sooliselt ebavõrdse kohtlemisega?
Kes küsib sagedamini palka juurde – kas mehed või naised? Aga kes nõustusid sagedamini masu palgakärbetega?
Kas emad ja isad peaksid vanemahüvitist võrdselt jagama?
Kas tervishoiu ja sotsiaalsfääris peaks töötama enam mehi? Aga Riigikogus?
Kelle ülesanne on pere majanduslik ülevalpidamine?
Kes kogevad soolist või seksuaalset ahistamist?
Kas seksi ostmine on normaalne tegevus?

Kõiki neid ja paljusid teisi naiste ja meeste võrdõiguslikkusega seotud küsimusi lahkab elanikkonna uuring soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009.

Eesti on demokraatlik riik, kus ametlikult püüeldakse naiste ja meeste võrdõiguslikkuse poole. Soolist võrdõiguslikkust mõjutavad lisaks seadustele ja poliitikatele aga olulisel määral inimeste hoiakud. Nende hoiakute aga ka naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning ebavõrdsust puudutava olukorra selgitamiseks viidi 2009. a Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi küsitlusuuring „Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2009“. Antud uuringus hõlmatavate teemade valikul on lähtutud arusaamast, et soolise võrdõiguslikkuse puudumine avaldub naiste ja meeste erinevas ligipääsemises erinevatele ressurssidele – näiteks poliitilisele võimule, tööle, rahale (töötasu), aga ka ajale. Seega olid 2009. a monitooringu olulisemateks teemadeks töö ja töötamine, töö ja pereelu ühitamine, haridus ja laste sotsialiseerimine (sh füüsiline karistamine), osalemine poliitikas, turvalisus ning majanduslik sõltuvus ja toimetulek.

13.00 Avasõnad - Christian Veske, Sotsiaalministeerium (soolise võrdõiguslikkuse osakond)
13.15 Eestimaalaste hoiakud Euroopa võrdluses Eurobaromeetri tutvustus – Ariane Fontenelle, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat
14.00 Võrdväärsus ja ebavõrdsus ühiskonnas ning tööelus - Liina Järviste, Sotsiaalministeerium (sotsiaalpoliitika info ja analüüsiosakond)
14.45 Kohvipaus
15.15 Töö ja pereelu, turvalisus, poliitika - Liina Järviste
16.15 Küsimused ja arutelu
16.45 Kokkuvõte

Eesti vana talurahvaarhitektuur on leidnud uue koha muuseumis. Mis saab aga iganenud soorollidest - tule kuulama ja kaasa mõtlema.

Osavõtust teatada 21. juuniks e-posti aadressil kelly.otsman@sm.ee
Üritust toetab Euroopa Komisjoni esindus Eestis ja monitooringu korraldamisel oli abiks Euroopa Liidu ESF programm „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2008-2010".

esmaspäev, 7. juuni 2010

ENUT-i ümarlaud "Naised ja keskkond", Ariadne Lõnga uue numbri esitlus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kutsub osalema ümarlaual "Naised ja keskkond"08. juunil algusega kell 10.20 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt. 25 (Terra hoone) ENUTi ruumides T-410.

Ümarlaual arutleme järgmistel teemadel:
Millised on meeste ja millised naiste tarbijaharjumused;
räägime naiste ja keskkonna teemal Pekingi tegevusplatvormi alusel;
arutleme millist mõju avaldab kliimamuutus meeste tervisele ja millist naiste tervisele;
räägime naistest kui muutuste elluviijatest.

Ümarlauda toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.
Kell 13:00 jätkame samas ruumis Ariadne Lõnga uue numbri esitlusega.

Ariadne Lõnga tutvustab ja ettekandega esineb Tartu Ülikooli amerikanistika dotsent Raili Marling .

Ümarlaua "Naised ja keskkond"
KAVA

10.00-10.20 Osalejate registreerimine ja tervituskohv
10.20-10.40 Avasõnad ja sissejuhatus, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine (ENUT)
10.40-11.10 "Naised ja keskkond Pekingi tegevusplatvormi käsitluses", Anne Kivinukk, SA REC Estonia direktor
11.10-11.40 Naised, mehed ja tarbijakäitumine, Liivi Pehk, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse projektijuht
11.40-12.00 Naised kui muutuste elluviijad, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
12.00-12.20 Kliimamuutuste mõjud naiste tervisele, arutelu juhib Piret Kruuser, Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidu (ETTAL)esimees
12.20-12.40 Kohvipaus
12.40-13.00 Arutelu, ettepanekud ja kokkuvõtete tegemine

neljapäev, 3. juuni 2010

( pildike eelmisest aastast)
Armsad naistoimetajad!

Traditsiooniliselt tähistame 16. juunil EAL aastapäeva
ajakirjanike hauaplatsi korrastamisega Metsakalmistul ja
hooaja lõbusa lõpupiknikuga Pirital.
Kogunemine kell 16.30 Metsakalmistu peavärava juures.
Kaasa töökindad, kalmuküünlad, koduaia lilled, prügikotid.
Rehade ja muu eest hoolitsevad Merike ja Piret,
kellega linna poolt tulijad saavad ka küüdi suhtes kokku leppida.
Piknikuks vajamineva ostame Pirita selverist nagu tavaliselt.
Et ilmaennustus lubab tavalisest soojemat juunit, jääb üle vaid vihmapilved eemale peletada.
Andke osalemisest teada merike.viilup@estmedia.ee!