pühapäev, 28. veebruar 2010

Maalisalongi külaline Enn Kunila

Enn KunilaEnn Kunila, Aita Nurga ja Ljudmilla LjulkoPiret Mäeniit ja Hille KarmNaistoimetajate maalisalongi külastas ettevõtja, kunstimetseen ja -kollektsionäär Enn Kunila, kelle nimi jäädvustus meediakanalites, kui Tallinna Kunstihoones avati vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril suurnäitus “Kölerist Subbini. 150 aastat eesti klassikalist maalikunsti Enn Kunila kogust”. See on 85 maaliga läbilõige Enn Kunila kollektsioonist ning ühtlasi tema kunstikogu esmakordne nii ulatuslik tutvustus.
Pärast suurejoonelise väljapaneku avamist kunstihoones leidis Enn Kunila aega külastada ka meie loomingulist maalisalongi "Tiigrihüpe" Suur-Karja tänaval.
Rahulolev kunstikollektsionäär näitas rõõmasat huvi meie kunstisaavutuste vastu ja laskis hea maitsta pakutud hõõgveinil. Elevust jagus veel mitmeks päevaks.
Tekst ja fotod Merike Viilup


teisipäev, 23. veebruar 2010


Head vabariigi aastapäeva!
Hoidke lipp kõrgel!


Naistoimetajate juhatuse nimel
Aita, Piret, Merike


fotol Aita Nurga õlimaal Tiigrihüppe näituselt

Maalisalongi külastas Valli Lember-Bogtakina
Eile külastas naistoimetajate näitust meie kunsti grand old lady Valli Lember-Bogatkina.
Heatujulisel ja energiast pakataval daamil jagus väljapaneku kohta nii tunnustust kui sekka ka sõbralikku kriitikat.
Naistoimetajad on oodatud vastukülaskäigule akvarellikunstniku ateljeesse Vabaduse väljakul ja miks mitte ka suvel Karepale. Tema suvekodu on aastate jooksul kujunenud populaarseks kohaks nii õpilastele kui kunstnikele.

Homme, 24. veebruaril olete kõik oodatud vabariigi aastapäeva tähistamisele meie maalisalongi Suur-Karja 18 kell 13-15.

pühapäev, 21. veebruar 2010

Naistoimetajate maalinäitus "Tiigrihüpe" on avatudFotod "Tiigrihüppe" avamiselt 19. veebruaril.
Huvilisi jagus terveks päevaks. Esimesena astus uksest sisse vanameister Eduard Tüür.

Väljapanekut on võimalik külastada veebruari lõpuni,
kuid eelnevalt tasuks kokku leppida Ljuda Ljulkoga (tel. 55 654066),
sest kunstnikke ei pruugi iga päev kohal olla.
Fotod: Merike Viilup

kolmapäev, 17. veebruar 2010

Aita Nurga "Täiskuu Tallinna vanalinnas", dets. 2009

Kallid kolleegid!

Eesti Naistoimetajad kutsuvad oma
maalinäitusele "Tiigrihüpe"
reedel, 19. veebruaril kell 14-18
Tallinnas, Suur-Karja 18 (endise Tango poe ruumides).
Osa maale on valminud samades ruumides eelmisel nädalavahetusel,
kui tervitasime sõbrapäeva ja tiigriaasta algust maalisalongiga "Tiiger tuleb".

Lähem info:
Aita Nurga, tel. 55 629010

teisipäev, 9. veebruar 2010

Sooline võrdõiguslikkus tähendab enamat kui lõpu tegemist vägivallale

Euroopa Parlamendi
Naiste Õiguste ja Soolise Võrdõiguslikkuse Komisjon

Pressiteade 26.01.2010


Naiste õigused / võrdsed võimalused

Naistevastase vägivallaga võitlemine on vajalik, kuid sellest ei piisa soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ütleb esmaspäeval Naiste Õiguste ja Soolise Võrdõiguslikkuse Komisjoni omaalgatuslikult koostatud raport soolise võrdõiguslikkuse kohta EL-s. Kõikjal Euroopas tuleb tegelda ka isapuhkusega ning see tuleb asetada samasse konteksti sünnituspuhkusega, et naisi tööturul paremini kaitsta.

Komisjon kutsus Euroopa Komisjoni üles toetama igassugust ettepanekut, mille eesmärgiks on kehtestada kõikjal EL-is õigus isapuhkusele sätestades, et sünnituspuhkusele ja isapuhkusele tuleb läheneda ühtmoodi, et naisi tööturul paremini kaitsta.

Naistevastase vägivalla kaotamine

Raport väidab, et naistevastane vägivald kõikides tema vormides on naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamise peamisi takistusi ning üks kõige enam levinud inimõiguste rikkumise vorme, mis ei tunne ei geograafilisi, majanduslikke, kultuurilisi ega sotsiaalseid piire. Euroopa Parlamendi liikmed õnnitlesid Hispaaniat kui EL eesistujariiki tema kavatsuse puhul seada oma prioriteediks naistevastase vägivallaga võitlemise ning kutsus tulevasi eesistujariike üles samuti käituma.

Komisjon tegi ettepaneku korraldada Euroopa naistevastase vägivallaga võitlemise aasta, rõhutades, et peaaegu iga neljas naine Euroopas kannatab füüsilise ning üle 10% naisi seksuaalse vägivalla all.

Raport toetab Hispaaania kui eesistujariigi ettepanekut asutada soolise vägivalla Euroopa seirekeskus, seada kõikjal Euroopa Liidus sisse naiste kaitsmisele suunatud ”Euroopa halduskohtute korralduse mehanism” ning ohvritele suunatud EL ühine tugitelefon.

Praeguseks on ainult 16 EL liikmesriiki ratifitseerinud Euroopa Nõukogu inimkaubandusega võitlemise konventsiooni, mis on kõige jõulisem Euroopa õigusakt inimkaubanduse kui kaasaegse orjandusega võitlemisel. Euroopa Parlamendi liikmed toetavad Euroopa Komisjoni poolt rikkumismenetluse kasutamist selleks, et kohustada liikmesriike siseriiklikku õigusse vastavaid EL direktiive nõuetekohaselt üle võtma.

Naiste tööhõive toetamine

Euroopa Parlamendi liikmed märkisid, et alates 2000. aastast on naiste ja meeste keskmine palgalõhe jäänud 14%-17% tasemele hoolimata mitmetest meetmetest, mida on rakendatud palgalõhe vähendamiseks. Nad juhtisid samuti tähelepanu sellele, et Euroopa kriisist väljumise kavad keskenduvad valdkondadele, kus valitseb meeste ülekaal, mis kaldub soolist ebavõrdsust mitte vähendama, vaid suurendama.

Raport juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 2008. aastal oli akadeemilises õppes naisi 58,9% ning naiste ülekaal valitseb ettevõtluse, juhtimise ja õiguse õppesuundadel, on naisi äärmiselt vähe vastutusrikastel kohtadel firmades ja poliitilistes organites.

Komisjoni liikmed kutsusid üles seadma kohustava iseloomuga eesmärke soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks tööhõives ning palusid liikmesriikidel astuda samme, tehes seda just õigusruumi tugevdamise kaudu, et saavutada sooline tasakaal vastutusrikastel kohtadel ettevõtetes, valitssussektoris ja poliitikas.

Juurdunud arusaamade ületamine

Raport toetab komisjoni üleskutset toetada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid koolides, töökohtadel ja meedias, et võidelda seksistlike stereotüüpide ning naisi alavääristavate kuvandite kasutamisega.

Naiste õiguste harta

Euroopa Parlamendi liikmed soovivad Euroopa naiste õiguste hartas näha vahendit, mis toob kaasa tõelise edasimineku naiste õiguste kaitsmisel kõikjal Euroopa Liidus ning loob mehanismi, mis tagaks soolise võrdõiguslikkuse saavutamise sotsiaalsfääri, majanduse ja poliitilise elu kõikides valdkondades.

Komisjon kiitis Marc Tarabella (Sotsiaaldemokraadid ja Demokraadid, Belgia) koostatud 2009. aasta raporti naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus heaks 15 poolthäälega. Vastu oli viis liiget ning hääletamisest loobus 7.
Plenaari juhataja: Eva-Britt Svensson (Euroopa Ühendatud Vasakpoolsed ja Põhjala Vasak-Rohelised, Rootsi)
Hääletus leiab plenaaril aset veebruari 1. istungil