teisipäev, 24. juuli 2012

Juubelitervitus Tiiu-Ann Salasoole!

Eesti Naistoimetajate ühendus tervitab Sind väärika juubeli puhul ning soovibSulle ja abikaasa Innole südamest tervist ja jõudu elutöö jätkamisel. Tunnustame Sinu elupõlist tegevust ja väljapaistvad teeneid eesti keele uurimisel, korraldamisel, edendamisel, õpetamisel ja kasutamisel nii Austraalias kui kogu maailmas.

Oled enam kui pool sajandit kandnud hoolt eesti keele ja meele, elujaksu ning tervise eest üle riigipiiride ja kontinentide. Oled üks neist elavatest sildadest kogu maailma eestlaste vahel, tänu kellele on meie emakeel pälvinud kindlameelset kaitset, jätkuvat kasutamist ja aktiivset õpetamist ja õppimist nii siin kui sealpool maapalli. Samavõrd oluline on SINU algatusel Sydneys asutatud mudilasring, mille peamiseks tegevuseks on lastega kõnelemine, neile juttude jutustamine ja ettelugemine, lastega mängimine, laulmine, liikumine ja joonistamine, mille kaudu nad kuuleksid, õpiksid ja kasutaksid eesti keelt.

Oled öelnud “Laps õpib, mida ta kuuleb. Üsna varakult hakkab ta eraldama üksikuid häälikutekombinatsioone, püüab neid järele aimata, ja kui on teatud kombinatsioonile tähenduse leidnud, siis ka teadlikult kasutada. Lapse keeleoskuse arenemisele on tähtis, et tema kuuldekauguses räägitakse nii palju ja nii mitmekülgselt kui võimalik.“ Võimalus juba maast-madalast omavahel eesti keeles suhelda loob tänuväärse pinnase meie emakeele püsimisele ka uussiirdlaste kogukonnas.

Austraalia Eesti Seltside Liidu eesti keele õpingute koordineerijana oled öelnud: “Nii kaua, kui on ka üks isik, kes tahab eesti keelt õppida, peab seda talle võimaldama.“ Seltsi kodulehel avaldati SINU koostatud küsimustik eesti keele õpivajaduste kohta. 2011. a kevadeks töötas seitse õpperühma, sh rühm koguni Tasmaanias. Sinu eestvedamisel ning EV Haridusministeeriumi Rahvuskaaslaste programmi toel toimus esimene Skype’i kaudu antav kursus eesti keelt õppida soovijatele. Internetipõhine keeleõpe hõlmab nüüdseks huvilisi Austraalias, Rootsis, Kanadas, USAs, Suurbritannias, USAs ja kõigis teistes väliseesti kogukondades ning üksikisikute hulgas üle maailma.

Oled tegutsenud Eesti Televisiooni korrespondendina Austraalias ning ETV ja eesti filmitootjate loomingu levitajana Austraalia telekanalitele, olnud aastaid Austraalia eestlaste nädalalehe Meie Kodu toimetuskolleegiumi liige ning Sydney riiklike eestikeelsete raadiosaadete kaastöötaja.
SINU teeneid eesti keele alal on president Lennart Meri tunnustanud 2000. a Valgetähe V klassi ordeniga.

Eesti Naistoimetajad

Foto Madli Vitismann
Auväärset 80. juubelisünnipäeva tähistas Tiiu-Ann Salasoo 21. juulil oma  pärastlõuna vastuvõtuga Tallinna botaanikaaia konverentsisaalis. Juubilari olid tulnud tervitama head sõbrad, kolleegid ja lähedased nii Ameerikast, Austraaliast kui Euroopast.  Fotol Tiiu Salasoo pidamas külalistele tänukõnet.