esmaspäev, 23. september 2013

KAS: KUIDAS TÖÖ NÕNDA PALK?Eesti Naistoimetajate meediapäev
KÄRA MEEDIA PÄRAST VII
teemal „KAS: KUIDAS TÖÖ, NÕNDA PALK?“
reedel, 27. septembril kl 12
Euroopa Maja konverentsisaalis Tallinnas, Rävala 4.

Ühenduse Eesti Naistoimetajad eestvedamisel korraldatud iga-aastane, järjekorras seitsmes meediapäev keskendub meeste ja naiste positsioonile ühiskonnas ja meedias eesmärgiga aidata kaasa inimese põhiõiguste, väärikuse ning võrdse kohtlemise järgimisele ühiskonnas. Seekord on tähelepanu keskmes töötasu - miks on naiste palgad tihti madalamad kui meestel isegi siis, kui tööülesanded on samad ja tulemused võrdsed. Ajakirjanikud, toimetajad jt huvilised on oodatud aktiivselt osalema teemakohases diskussioonis, täpsem kava allpool.
Meediapäeval anname üle Eesti Naistoimetajate Hea Sõna auhinna, millega tunnustame ajakirjanikke, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, kelle sõna on sisukas ja selge, keelt väärtustav ja isikupärane. Seitsmendat aastat välja antava auhinna on seni pälvinud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.
Lisainfo: Kadi Alatalu, MTÜ Eesti Naistoimetajad juhatuse liige


Ühenduse Eesti Naistoimetajad meediapäeva Kära meedia pärast  VII
„KAS: KUIDAS TÖÖ, NÕNDA PALK?“
27. septembril 2013 kell 12.00 – 17.00
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Rävala 4, Tallinn

AJAKAVA

11.45     Tervituskohv
12.00     Ühenduse Eesti Naistoimetajad  aastatunnustuse –  HEA SÕNA AUHINNA  üleandmine
12.30     „Sooline võrdõiguslikkus – kas müüt või tegelikkus?“  Siiri Oviir, Euroopa Parlamendi liige
13.05     „Kuidas töö, nõnda palk?“ Lehte Roots, TTÜ  Sotsiaalteaduskonna  avaliku õiguse  dotsent
13.35     „Naised ja mehed meediasektori vastutavatel ametikohtadel“ – EIGE raporti esitlus.  Merle Paats, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) Eesti esindaja
14.05     Kunstnik  Sandra Jõgeva  stand-up etendus
14.25     Lõunapaus
15.00     „Naised ja mehed äriuudistes ajalehe „Äripäev“ analüüsi põhjal.“  Liivi Pehk,  Võrdõigusvoliniku kantselei soolise võrdõiguslikkuse spetsialist
15. 30    „Harjumuspärased, aga diskrimineerivad diskursused – kuidas neid ära  tunda ja vältida?“
Ülle-Marike Papp, sotsiaal- ja infoteadlane
16.05     Arutelud, vaba mikrofon. Naistoimetajate sünnipäevatort
17.00     Meediapäeva lõpp

Meediapäev toimub koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga ja Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Eesti Naisteühenduste Ümarlaua jätkamine aastal 2013“ raames. Koostööpartnerid on Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ), Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus (ENUT) ja Eesti Ajakirjanike Liit.