kolmapäev, 22. veebruar 2017

AEG ASUDA SÕNADELT TEGUDELE


Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) korraldab 25. veebruaril Tallinnas konverentsi Istanbuli konventsiooni ellurakendamisest Eestis. Konventsiooni ratifitseerimine on riigil selle aasta tööplaanis, kuid lubadusi tuleb pärast ka täitma hakata.
Konverentsil pakutakse omapoolne ülevaate olukorrast koos ettepanekutega, mida tuleks muuta mõnede konventsiooni artiklite sisuliseks rakendamiseks Eestis.
Esinevad soolise võrdõiguslikkuse ekspert ja värske presidendi teenetemärgi saaja Ülle-Marike Papp, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu jurist Merle Albrant, vandeadvokaat Ene Ahasprokurör Raul Heido, võrdõigusvolinik Liisa Pakosta,Tartu Ülikooli õppejõud Kadri Soo.
Osalema on oodatud kõik, keda naistevastane vägivald ei jäta ükskõikseks.Osavõtust teatada hiljemalt 23. veebruariks info@enu.ee

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverents

AEG ASUDA SÕNADELT TEGUDELE
Istanbuli konventsiooni rakendamisest Eestis

25. veebruaril 2017
Tallinna Ülikooli ruumis M648


Päevakava

10.30                Osavõtjate registreerimine, tervituskohv

11.00                Sissejuhatus

11.15                Spetsialistide koolitus (Istanbuli konventsiooni artikkel 15)
Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert
11.35                Spetsiaalsed tugiteenused (Istanbuli konventsiooni artikkel 22)
                        Kadri Soo, Tartu Ülikooli lektor
                        Merle Albrant, jurist
                        Eha Reitelmann, ENVL juhatuse esinaine
13.30               Lõuna
14.00                Eestkoste, külastamisõigused ja turvalisus (Istanbuli konventsiooni artikkel 31)
                        Ene Ahas, vandeadvokaat
                        Raul Heido, prokurör
                        Liisa Pakosta, võrdõigusvolinik
15.00                Kokkuvõte
15.10                ENÜ koosolek

Osavõtust teatada hiljemalt 23. veebruariks info@enu.ee