laupäev, 16. aprill 2016

Tiiu-Ann Salasoo valiti Eesti Ajakirjaniku Liidu auliikmeks!


Eilsel Ajakirjanike Liidu 29.kongressil valiti Eesti Naistoimetajate liige Tiiu Salasoo EAL auliikmeks. Palju õnne!

Tiiu-Ann Salasoo on Eesti Ajakirjanike Liidu liige alates 1994. aastast, ta on tegutsenud Eesti Televisiooni korrespondendina Austraalias ning ETV ja eesti filmitootjate  loomingu levitajana Austraalia telekanalitele, olnud aastaid Austraalia eestlaste nädalalehe Meie Kodu toimetuskolleegiumi liige ning Sydney riiklike eestikeelsete raadiosaadete kaastöötaja. Hindamatu on tema panus eesti keele ja kultuuri hoidmisel ning edendamisel, eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel ja kasutamisel nii Austraalias kui mujal maailmas. Tiiu-Ann Salasoo kuulub EAL Naistoimetajate Ühenduse sektsiooni ja on MTÜ Eesti Naistoimetajad liige.

Omaaegse Päevalehe toimetaja, följetonistina tuntud Evald Jalaka (varjunimega Eesav Puuslik) tütar Tiiu on enam kui pool sajandit kandnud hoolt eesti keele ja meele elujaksu ning tervise eest üle riigipiiride ja kontinentide, tänu temale on meie emakeel pälvinud kindlameelset kaitset, jätkuvat kasutamist ja aktiivset õpetamist nii maakera kuklapoolel kui ühtse võrgustikuna üle maailma. Hindamatu väärtusega on tema eestvedamisel loodud võrgustik eesti keele õppimiseks alg- ja süvatasemel. Magistrikraadiga Tiiu Salasoo on uurinud laste eesti keele omandamist kolmkümmend aastat. Tema algatusel asutati Sydneys mudilasring, mille peamiseks tegevuseks on lastega kõnelemine, neile juttude jutustamine ja ettelugemine, lastega mängimine, laulmine, liikumine ja joonistamine, mille kaudu nad kuuleksid, õpiksid ja kasutaksid eesti keelt.

Austraalia Eesti Seltside Liidu eesti keele õpingute koordineerijana on Tiiu Salasoo öelnud: “Nii kaua, kui on ka üks isik, kes tahab eesti keelt õppida, peab seda talle võimaldama.“ Seltsi kodulehel avaldati Salasoo koostatud küsimustik eesti keele õpivajaduste kohta. 2011. a kevadeks töötas seitse õpperühma, sh rühm Tasmaanias. Tema eestvedamisel ning EV Haridusministeeriumi Rahvuskaaslaste programmi toel toimus esimene Skype’i kaudu antav kursus eesti keelt õppida soovijatele. Austraalia eestlaste nädalaleht Meie Kodu kirjutas: “Nüüdseks on kõik eesti keelt õppida soovijad juhitud võimalike õpetajate juurde vastavalt küsitluses väljendatud vajadustele. Tõesti, eesti keele õppimine on Austraalias moodi läinud!“ Internetipõhine keeleõpe hõlmab huvilisi Austraalias, Rootsis, Kanadas, USAs, Suurbritannias, USAs jt väliseesti kogukondades ning üksikisikute hulgas üle maailma.

Tiiu Salasoo teeneid eesti keele alal on president Lennart Meri tunnustanud 2000. a Valgetähe V klassi ordeniga, ta oli valitud Aasta Keeletegu 2011 nominendiks ja 2012. aastal Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna nominendiks.

EAL auliikmed läbi aegade:

1924  - August Kitzberg 29.12.1855 - 10.10.1927
1925  -  Eduard Vilde 4.03.1865 - 26.12.1933
1929  -  Anton Jürgenstein 1.11.1861 - 21.02.1933
1930  -  Mihkel Martna 17.09.1860 - 23.05.1934
              Jaan Tõnisson 22.12.1868 - surmadaatum teadmata
              Georg-Eduard Luiga 27.02.1866 - 20.03.1936
1931  -  Mihkel Aitsam 1.12.1877 - 17.06.1953
              Eduard Hubel (Mait Metsanurk) 19.11.1879 - 21.08.1957
1933  -  Hugo Raudsepp 10.07.1883 - 15.09.1952
1934  -  Paul Olak 2.08.1880 - 31.10.1949
1935  -  Jaan Tomp 13.05.1882 - 1943 (kuupäev teadmata)
1936  -  Heinrich (Hendrik) Moorson 11.11.1880 - 05.03.1946
              Peter Grünfeldt 1.10.1865 - 11.04.1937
1997  -  Juhan Peegel 19.05.1919 - 06. 09.2007
              Siegfrid Veidenbaum 18.07.1904 - 24.11.1997
              Heino Kersna 23.09.1922 - 06.09.2007
1999  -  Lembit Lauri 20.06.1929 - 21.10.2006
             Ivar Trikkel 11.06.1930 - 02.04.1999
             Lembit Koik 3.09.1929
             Ester Spriit 26.07.1923 - 30.09.2006
             Hamlet Tiits 13.04.1916 - 4.08.2010
2000  -  Endel Sõedre 14.06.1926 - 13.09.2000
2001  -  Hugo Alter 10.05.1929 - 14.01.2002
2002  -  Helju Vals 01.03.1929 - 31.05.2011
              Felix Leet 26.05.1922
              Faivi Kljutshik 07.10.1933 - 29.04.2008
              Rudolf Aller 09.06.1913 - 11.11.2002
2004  -  Aado Slutsk 17.07.1918 - 29.09.2006
2005  -  Ene Pajula 18.02.1950
             Ants Luik 11.05.1916 - 14.09.2007
             Harri Treial 07.07.1930
2006  -  Eduard Tüür 22.01.1931
             Endel Saar 29.10.1935
             Hille Tänavsuu 17.09. 1941 - 5.04.2014
2007  -  Mari Tarand 14.01.1941
2008  -  Viktor Salmre 20.05.1914 – 29.10.2012
             Grete Naaber 29.11. 1942
             Ülo Vooglaid 29.08.1935
             Mati Talvik 11.04.1942
2011  -  Ene Hion 18.01.1931
2013  -  Sulev Uus 20.08.1935
2015  -  Asta Kiitam 06.10.1923-5.03.2016
             Voldemar Lindström 28.04.1933