neljapäev, 19. veebruar 2015

Heaolu arengukava seminarid algasid elava aruteluga

Tartus juhatati täna sisse Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aruteluseminaride sari. Ürituste eesmärgiks on tutvustada arengukava koostamise protsessi ja anda ülevaade hetkeolukorrast.
Tartu arutelupäevast tuli selgelt välja soov keskenduda hoolduskoormuse küsimusele ja tagada sotsiaalteenuste parem kättesaadavus. Praktiliste lahendustena tõstatati vajadus tagada teenuste kättesaadavuse suurenemine ja leppida kokku hoolekandeteenuste standardites ning rahastamisskeemis. 
Soolise võrdõiguslikkuse aruteludes toodi välja vajadus suurendada isade osalust vanemapuhkuse võtmisel, mis leevendaks naiste kui peamiste hooldajate kuvandit ja selle kaudu panustada ka palgalõhe vähendamisse.
Järgmised aruteluseminarid toimuvad:
  • Viljandis 25. veebruaril
  • Jõhvis 12. märtsil
  • Tallinnas 27.märtsil.

Seminaridele on osalema oodatud omavalitsuste juhid, sotsiaaltöötajad ja valdkonna ühenduste ning asutuste esindajad. Osalejatel on võimalik välja pakkuda lahendusi erinevate väljakutsetega toime tulemiseks.