esmaspäev, 18. november 2013

Eesti Televisiooni keelekasutust analüüsib Kadi Alatalu

Tere, sõbrad!

Meie järgmine keelekoosolek toimub neljapäeval, 21. novembril kell 14 endiselt EAL-i büroos Rahvusraamatukogu II korrusel, sissepääs Endla tänavalt, ruum 2166.
Eesti Televisiooni keelekasutust analüüsib Kadi Alatalu.

Loodan arvukat osavõttu,

Ene Pajula

EAL "Sirbi" ümberkorraldustest

Ajakirjanike Liidu juhatuse avaldus  „Sirbi“ toimetuse ümberkorralduste kohta
18.11.2013

Eesti Ajakirjanike Liit  mõistab hukka kultuurilehe „Sirp“ äkilised ümberkorraldused, mille põhjendused ei ole arusaadavad ja annavad alust kahtlustada ajakirjanduse tasalülitamise katset. Ajakirjanike Liidu juhatuse hinnangul nõuab nii meie ainsa kultuurilehe juhtimine ja kui selle toimetajate kohustuste täitmine ajakirjandusliku töö kogemust, haritust ja asjatundlikkust ajalehe väljaandmisküsimustes.

Seetõttu ning kuna „Sirbi“ toimetuse töö ümberkorraldamine on avaliku huvi teema, teeb Ajakirjanike Liidu juhatus ettepaneku, et  SA Kultuurilehe nõukogu ja ajalehe toimetaja kohusetäitja selgitaksid avalikult,  kuidas on kavandatud kultuurilehe toimetuse edasine töö ning kvaliteedi tagamine pärast seda, kui oluliste valdkondade toimetajakohad on koondatud.  Samuti kutsub Ajakirjanike Liidu juhatus üles lehe nõukogu korraldama võimalikult peatselt uut peatoimetaja konkurssi  kõiki osapooli kaasava komisjoni osavõtul. 
Ajakirjanike Liit toetab ka teiste loomeliitude ettepanekut korraldada kiiresti Kultuuriministeeriumi, SA Kultuurileht nõukogu ja loomeliitude esindajate kohtumine, kus  jõutaks „Sirbile“ vajalike ümberkorralduste osas üksmeelele. Ajakirjanike Liidu juhatus peab oluliseks, et kuulda võetaks kõigi asjasse puutuvate osapoolte arvamust ning sellel kohtumisel osaleksid ka ajakirjanike esindajad.

Eesti Ajakirjanike Liidu juhatus