teisipäev, 9. aprill 2013

Palgalõhe vastane pikett!

Naiste ja meeste palgalõhe vastane pikett toimub
11. aprillil kell 17.00 Tammsaare pargis!

Naiskogu Kadri kutsub piketile ja ühinema üritusega FB-s http://www.facebook.com/events/229006247241752/ ,

sest …

Veebruari lõpus avalikustatud statistika kohaselt oli 2010. aastal Eestis endiselt kõige suurem naiste ja meeste vaheline palgalõhe Euroopas - 27,7%. S.t. et Eestis pidid naised tegema 101 päeva rohkem tööd kui mehed, et kätte saada sama aastapalk kui mehed (EL-s keskmiselt 59 päeva). Vaatamata sellele, et Riigikogu kohustas 2011. aasta septembris valitsust astuma samme palgalõhe vähendamiseks, pole seni olulist initsiatiivi ilmutatud.

 

 
 
Head sõbrad!

Sel aastal toimub juba kolmandat korda   naiste ja meeste palgalõhe vastane pikett, 11.aprillil kell 17.00 Tammsaare pargis, Tallinnas ja loodetavasti üle Eesti.


Kutsume Teid kõiki osalema!

Kutsume Teid ühinema üritusega ka facebook’is http://www.facebook.com/events/229006247241752/

Veebruari lõpus avalikustatud statistika kohaselt oli 2010. aastal Eestis endiselt kõige suurem naiste ja meeste vaheline palgalõhe Euroopas - 27,7%. S.t. et Eestis pidid naised tegema 101 päeva rohkem tööd kui mehed, et kätte saada sama aastapalk kui mehed (EL-s keskmiselt 59 päeva). Vaatamata sellele, et Riigikogu kohustas 2011. aasta septembris valitsust astuma samme palgalõhe vähendamiseks, pole seni olulist initsiatiivi ilmutatud.

Eesti naised ei ole rahul ebavõrdse kohtlemisega. Seepärast tuleme tänavale plakatite ja lendlehtedega, et juhtida ühiskonna ja valitsuse tähelepanu palgalõhe probleemile ja soovime probleemi lahendamist.

Palgalõhe päeval ja piketil osalevad erinevad naisorganisatsioonid Eestis: SDE Naisühendus Kadri, Naisliit, Keskerakonna Naiskogu (KENA), Eesti Naisühenduste Ümarlaud (ENÜ) koos oma allorganistatsioonidega, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) jt.   EENA pakub taas „Tilliga ja tillita“ võileibu kohvikutes üle Eesti.

Samuti kutsume naisorganisatsioone üle Eesti organiseerima piketti vm. palgalõhe vastast üritust oma kodukohas.

Merle Pormeister
Naiskogu Kadri Tallinna piirkonna esinaine