pühapäev, 18. november 2012

Konverents "Jätkusuutlikumat ühiskonda looma!"


Head naistoimetajad!

Olete oodatud ENUTi 15. aastapäevale pühendatud sügiskonverentsile  "Jätkusuutlikumat ühiskonda looma!", mis toimub 23. ja 24. novembril Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, II k).
Osavõtt tasuta. Kaugemalt tulijate sõidukulud kompenseerime bussipiletite (2 tk) alusel.
Palume  registreerida meiliaadressil enut@enut.ee  hiljemalt 20. novembril, märkides ees- ja perekonnanime ning meiliaadressi. Kui pole võimalik osa võtta mõlemal päeval, märkida osavõtu kuupäev.

Parimate tervitustega
Reet Laja
Juhatuse esinaine

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
Narva mnt 25-410
10120 Tallinn
Tel 640 9173
enut@enut.ee
www.enut.ee
KAVA

23. november
10.30–11.00  Registreerimine. Tervituskohv
11.00–12.00  Avamine. Tervitused: TLÜ rektor Tiit Land, sotsiaalminister Hanno Pevkur; Norra suursaadik Lise N. K. Grevstad; USA suursaadik Jeffrey D. Levine, EWL ekspresident Sonja Lokar (Sloveenia), Ülle Kesküla ( Fr. Eberti Fond)
12.10–12.30 Jätkusuutlikumat ühiskonda loomas. Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine
12.30–13.15  Lõuna (TLÜ Mare maja aatriumis)
13.15–14.45 Paneeldiskussioon naisettevõtlusest ja naisettevõtjate kajastamisest meediaväljaannetes. Paneeli juhib Barbi Pilvre
Panelistid Liivi Pehk, ENUTi liige; Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor õppejõud; Pille Ruul, BPW-Estonia president; Voldemar Kolga, ENUTi juhatuse liige;  Anne-Mari Rannamäe, QUIN-Estonia president; Kairi Talves, ETNA Eestimaal projektijuht
14.45–15.45  Sissejuhatavad ettekanded töötubadele: Naised julgeolekus. Tiiu Pohl, Tallinna Ülikooli õppejõud; Koostöö kohalike omavalitsustega. Ott Kasuri, EMOL tegevjuht; Tulevikusuunad soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi osakonnajuhataja; Juhtimine organisatsioonides ja töösuhted. Lembit Kruuse, Viljandi maavanem
15.45–17.00 Töötoad
17.00–19.00  ENUT 15. aastapäeva vastuvõtt ( TLÜ Mare maja aatriumis)

24. november
10.00–10.15 eelmise konverentsipäeva kokkuvõte (Tallinna saal)
10.15–12.00 Paneeldiskussioon: Kodusest turvatundest rahvusvahelise julgeolekuni. 
Indrek Randma, Naabrivalve tegevjuht; Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine; Veronika Isberg,  Politsei Naisühenduse juhatuse liige; Ilvi Cannon, ENUT juhatuse liigejt
12.20–12.35 Vaheaeg
12.35 –13.45 Töötoad
ENUT soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku tegevussuundade arutelu, Reet Laja;
 Astrid Hindriks , MTÜ Kodanikujulgus juhatuse liige
13.45 konverentsi kokkuvõte ja lõpukohv
Kutse RK sotsiaalkomisjoni avalikule istungile


Head naistoimetajad!
Olete oodatud Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikule istungile ja sellele järgnevale ENÜ poolt korraldatud üritusele "10 aastat naiste varjupaiku Eestis".
Ttulekust  anda teada hiljemalt teisipäeval kella 16-ks eha.reitelmann@gmail.com.
Eha Reitelmann
ENÜ peasekretär

KUTSE!
Riigikogu sotsiaalkomisjon korraldab neljapäeval 22. novembril 2012. aastal kell 14.00 – 15.30 Riigikogu konverentsisaalis avaliku istungi teemal „Naistevastase vägivalla ohvrite abistamisest“. Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna palub teie esindajaid osaleda. Istungile on kutsutud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua , Riigikogu naisteühenduse liikmed, naiste varjupaikade esindajad, samuti sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, prokuratuuri ja politsei esindajad.
Pärast istungit kell 15.30 – 17.30 korraldab Eesti Naisteühenduste Ümarlaud tänuürituse naistevastase vägivalla vähendamise ja ohvrite abistamisega tegelevatele organisatsioonidele „10 aastat naiste varjupaiku Eestis“.
Lugupidamisega
Ilme Litova
Sotsiaalkomisjoni konsultant
6316496