neljapäev, 29. aprill 2010

ENUT tunnustas Seksuaaltervise Liitu

Eile toimunud ENUT-i ümaralaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“ andis ENUT-i esinaine Reet Laja Eesti Seksuaaltervise Liidule üle parima sooteadliku MTÜ tiitli.
Konkurss "Parim sooteadlik MTÜ" viidi läbi esmakordselt. Žürii valis võitjad välja konkursile laekunud ankeetide põhjal. Mittetulundusühingutel tuli vastata kokku 12 küsimusele, mille põhiliseks sisuks oli, kuidas ühing rakendab oma organisatsioonis soolise võrdõiguslikke põhimõtteid: naiste ja meeste võrdset kaasamist nii ühingu tegevusse kui juhtimisse, kas organisatsiooni põhikiri, strateegia või tegevuskava sisaldab naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaseid kohustusi ja eesmärke, ning kas on tagatud nende võrdsed õigused, kohustused, vastutus.

Konkursi kolme parema hulka pääsesid veel Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing ning MTÜ Kodanikujulgus. Parima sooteadlik MTÜ esindaja saab võimaluse külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis.


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
(ENUT)

Pressiteade
28.04.2010

ENUT tunnustab Seksuaaltervise Liitu

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) korraldatud konkursil „Parim sooteadlik MTÜ“ valis žürii võitjaks Eesti Seksuaaltervise Liidu.
Auhind antakse üle 28. aprillil kell 15.00 ENUT-i ümarlaual „Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond“, Nordic Hotel Forumis Viru Väljak 3, Tallinn.

Reet Laja, ENUT-i esinaine: „Konkursi eesmärgiks on väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid“.
Žüriisse kuulusid soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Margit Sarv, soolise võrdõiguslikkuse konsultant Margo Peetsalu ja EAS maakondlike arenduskeskuste koordinaator Liina Keerberg.

Konkurss on esmakordne ja toimus projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames, millega soovitakse läbi kodanikuühenduste aktiivsuse kaasa aidata demokraatliku ühiskonna arengule, tugevdada põhiõiguste kaitstust ning toetada võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist ja edendada soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste propageerimist.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Täpsem informatsioon:
Reet Laja, tel. 5182818, e-post laja@laja.pri.ee Liivi Pehk, tel. 5545615, e-post liivi.pehk@enut.ee

ENUT (http://www.enut.ee/) on pühendanud oma tegevuse soolise võrdõiguslikkuse ja demokraatia arendamisele. ENUT toetab ja koordineerib koostööd sugupoole küsimustes ning tegutseb nais- ja meesuurimuse teabekeskusena. ENUT-i raamatukogu sisaldab üle 3000 raamatu nais-, mees- ja soouuringute vallast.

Juhan Peegli stipendium 2010

Eesti Ajakirjanike Liit kuulutab välja järjekordse Juhan Peegli stipendiumi taotlusvooru, tähtajaga 10. mai 2010. Stipendium 100 000 EEK, mida rahastab Eesti Kultuurkapital, on loodud selleks, et toetada ajakirjanike kvaliteetseid loomingulisi projekte, mida ei rahasta suured ajakirjandusettevõtted ega toeta turg.

Taotleja võib olla igaüks, kes peab ennast ajakirjanikuks. Stipendiumi kuueliikmelise žürii koosseisus on Kultuurkapitali, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanike Liidu, Eesti Ajakirjanike Liidu ja Tartu Ülikooli esindaja.

Stipendium 100 000 EEK makstakse välja vastavalt stipendiumi saaja Kultuurkapitaliga sõlmitud lepingule.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 10. maiks 2010 taotlus vabas vormis projektist, millele rahastust taotletakse. Taotlus tuleb saata posti teel 3 eksemplaris Eesti Ajakirjanike Liitu Gonsiori 21, Tallinn, 10147 ja elektrooniliselt eal@eal.ee. Taotlusele tuleb lisada taotleja CV, kus näha varasem ajakirjanduslik ja loominguline tegevus.

EAL juhatus
Lisainfo:
EAL juhatuse liige Barbi Pilvre bpilvre@gmail.com

esmaspäev, 26. aprill 2010

ENUT-i ümarlaud "Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond"

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ümarlaud
"Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond"
kolmapäeval, 28. aprillil algusega kell 11.00
Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Altair, Viru Väljak 3, Tallinn
Osavõtuks palume eelregistreerida e-posti aadressil: liivi.pehk@enut.ee.


KAVA

10.30- 11.00 Kogunemine ja tervituskohv
11.00-11.45 Avasõnad ja sissejuhatav sõnavõtt, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
11.45-12.15 Tasakaal ja stereotüübid- 15 aastat Pekingi konverentsist, Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
12.15-12.45 Mehed ja sooline võrdõiguslikkus, Voldemar Kolga, Akadeemia Nord psühholoogiaprofessor
12.45-13.15 Sooline tasakaal ettevõttes, Ilvi Jõe-Cannon, Ameerika Kaubanduskoda Eestis juhatuse liige
13:15-14:00 Lõuna
14.00-15.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku edasised tegevussuunad –arutelud töögruppides ja kokkuvõtete tegemine
15.00-15.30 Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine
15.30-15.45 Videoklipi „Soolisest tasakaalust kodanike pilgu läbi“ ühisvaatamine, kommenteerib Merike Viilup, MTÜ Eesti Naistoimetajad
15.45-16.00 Soolise võrdõiguslikkuse poliitika tulevik, Kadi Katharina Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
16.00-17.00 Kokkuvõtete tegemine ja ümarlaua pidulik lõpetamine

Üritus on osavõtjatele tasuta.
Ümarlaud toimub projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.

esmaspäev, 12. aprill 2010

Naistoimetajate talgupäev Pesarimaja heakorratöödel!

Ootame naistoimetajaid (üksi või kaaslasega) 1. mai talgutele Eesti Afaasialiidule kuuluva peaaju ja/või kõnekahjustusega inimeste taastuskodu Pesarimaja heakorratöödele.

Kogunemine 1. mail kell 11 Maarjamäel, Kase 25a.
Selga mugavad töörõivad ja kindad.
Talgutöö: Aiavärava ja lumekahjustusi saanud aia, aiapostide parandamine, vana kasvuhoone lammutamine, kiviteede puhastamine, rõdulaudade värvimine, aiakorrastamine - st mitmesugust jõukohast tööd nii meestele, naistele kui lastele.

Töötegijatele korralik talgulõuna, saunavõimalus (saunasoovist ette teatada). Vaadata saab väljapanekut, mis tutvustab Taastuskodu Pesarimaja, hr. Evald Pesarit kui erakordset isiksust ja suure hingega annetajat, niisugust kahjustust nagu AFAASIA (kõnehalvatus)

Talgujuht: Külli Roht, tel. 55663494, e-post roht@afaasia.ee
Talgute võõrustajad on tänulikud iga abikäe eest!

Täpsem info Pesarimaja kohta http://www.afaasia.ee/

Juhis kohalejõudmiseks:
Kesklinnast buss nr. 5 Tamme peatus. See on 2. peatus mäepealsel Kose teel. Vasakut kätt on Lillepi tervisepark, paremal majad.
Peale peatust liigu samas suunas ikka edasi ja pööra paremale teisest tänavast Tôru tänavale ja esimesel vôimalusel keera vasakule Kase tänavale. Nurgapealt teine maja on Kase 25A . Tamme peatusest Pesarimajani on umbes 300 meetrit. Sõites bussiga URVA peatusesse tuleb tulla tagasi linna suunas kuni Punga tänavani. Teine sissepääs taastuskodusse on Punga 18.

reede, 2. aprill 2010


Rõõmsaid saabuvaid kevadpühi!
Kuldkollaseid tiburõõme!