teisipäev, 18. september 2012

Mida meedia meiega teeb


Eesti Naistoimetajad
Pressiteade
18.09.2012
 
Eesti Naistoimetajate meediapäev KÄRA MEEDIA PÄRAST uurib, mida meedia meiega teeb.

 

Meediapäev toimub:
 neljapäeval, 11. oktoobril
Euroopa Maja konverentsisaalis Rävala pst. 4,
algusega kell 12.

 Meediapäev keskendub stereotüüpide ja meedia manipuleeriva rolli analüüsile eesmärgiga aidata kaasa inimese põhiõiguste, väärikuse ning võrdse kohtlemise järgimisele ühiskonnas.

Ettekannete raames arutlevad Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp, kirjanik ja TTÜ ärieetika õppejõud Mari Saat,  koolipsühholoog Auli Andersalu-Targo ning meediaekspert, suhtekorraldaja ja ajakirjanik Daniel Vaarik. Kõik kuulajad on oodatud aktiivselt osalema teemakohases diskussioonis, täpsem kava allpool.

 Meediapäeval anname üle Eesti Naistoimetajate Hea Sõna auhinna, millega tunnustame ajakirjanikke, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, kelle sõna on sisukas ja selge, keeleliselt laitmatu, keelt väärtustav, isikupärane.

 Kuuendat aastat välja antava Hea Sõna auhinna on seni pälvinud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja.

Lugupeetud ajakirjanikud!
Olete oodatud meediapäevale, mõtlema kaasa aruteludes ja osalema diskussioonides.
Osavõtust teatada naistoimetajad@gmail.com, tel. 5045400.

 
Täiendav info: Merike Viilup, tel. 5045400, e-post: merike.viilup@estmedia.ee;
Piret Mäeniit,    tel 50 55516, e-post: piret.maeniit@gmail.com

MTÜ Eesti Naistoimetajad (http://naistoimetajad.blogspot.com) eesmärgiks on aidata kaasa inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele, pidades oluliseks võrdseid võimalusi ning võrdõiguslikkust eneseteostusel, väärtustada ajakirjanduskultuuri, edendada loometegevust, enesetäiendamist ja koostööd, rääkida kaasa ajakirjanduslikku loometegevust puudutava õigusruumi kujundamises.

 

Eesti Naistoimetajate meediapäev 

KÄRA MEEDIA PÄRAST V

Mida meedia meiega teeb
 

11. oktoober kell 12

Euroopa Maja konverentsisaal

Rävala pst. 4, Tallinn

 
KAVA

11:30 - 12.00            Registreerimine

12:00                         Avamine Merike Viilup, Eesti Naistoimetajad eesistuja

HEA SÕNA auhinna kätteandmine

 12:30 - 13:00            Meedia ja poliitika“
Agu Uudelepp, Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees (kinnitamata)

 13:00 - 13:15             Diskussioon

 13:15 - 13:45             Meedia ja ärieetika"
                                    Mari Saat, kirjanik ja TTÜ ärieetika õppejõud

13:45 – 14:00           Diskussioon

 14:00 - 14:30            Kohvilaud

14:30- 15:00             Lapsed ja Meedia
Auli Andersalu-Targo, koolipsühholoog,
perekeskuse Sina ja Mina koolitaja

15:00- 15:10              Diskussioon

15:15 – 15:45             „Ajakirjanduse kvaliteet"
Daniel Vaarik, meediaekspert, suhtekorraldaja, ajakirjanik

15:45 – 16:00           Diskussioon

16:00                         Kokkuvõte, lõpetamine