neljapäev, 14. november 2013

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon kritiseerib Leedu meediavabaduse rikkumist

Pressiteade
12. november 2013

Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ) kritiseerib 7. novembril Vilniuses Leedu eriteenistuse korraldatud haarangut Baltic News Service’i (BNS) büroos kui poliitilist katset suukorvistada meediavabadust riigis.

BNSi ja selle ajakirjanikke süüdistati Leedu presidendi Dalia Grybauskaite vastase laimukampaania tõendusmaterjali sisaldavate dokumentide ebaseaduslikus omandamises.
Haarangu käigus kuulati üle kuus ajakirjanikku ja konfiskeeriti arvuteid. Samal ajal korraldati haarang ja läbiotsimine ka BNSi toimetaja kodus.

„Me mõistame resoluutselt hukka BNSi vastase karmikäelise haarangu ja Leedu kohtu otsuse väljastada order, milles nõuti ajakirjanikelt oma konfidentsiaalsete allikate paljastamist,“ ütles EFJ president Mogens Blicher Bjerregård. „See on naeruväärne, et kohus otsustas kaitsta poliitilise eliidi huvisid rahvusliku julgeoleku ettekäändel, selle asemel, et kaitsta avalikkuse huvides olevat õigust teabele.''

Ajakirjanduse andmeil on Leedu kohus käskinud BNSil avaldada oma allikad. Otsus on kaasa toonud avaliku halvakspanu laine ja ajakirjanike ning kodanikeühenduste pressivabaduse toetuseks korraldatud meeleavalduse eriteenistuse Vilniuse hoone juures 11. novembril.
Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni kuuluv Leedu Ajakirjanike Liit (LZS) osales meeleavaldusel nõudmisega, et tagataks ajakirjanike õigus väljendusvabadusele ja avalikkuse õigus informatsioonile.

„Tegemist on jultunud rikkumisega, mis on suunatud ajakirjanike õiguse vastu kaitsta oma konfidentsiaalseid allikaid,“ sõnas EFJ peasekretär Ricardo Gutiérrez. „Ajakirjanikud ei saa tegutseda demokraatia valvekoertena, kui selliseid õigusi rikutakse või tühistatakse poliitilise eliidi huvides nagu selles juhtumis.“

Vastavalt Euroopa inimõiguste kohtu otsustele
(vt http://europe.ifj.org/en/pages/protection-of-sources) on õigus kaitsta konfidentsiaalseid allikaid väljendusvabaduse oluline osa. Mitmes Euroopa riigis kaitseb selliseid õigusi riigi seadus. EFJ toetab LZS üleskutset Leedu valitsusele tuua oma allikakaitset puudutav seadusandlus Eurooa standardite tasemele.

Lisateave: EFJ +32 2 235 22 08
Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon esindab enam kui 300 000 ajakirjanikku 39 riigist.
http://europe.ifj.org/en/articles/efj-criticises-lithuania-for-violation-of-media-freedom

Eesti Ajakirjanike Liidu toetusavaldus Leedu ajakirjanike

Pressiteade
14.11.2013

Eesti Ajakirjanike Liit toetab Leedu Ajakirjanike Liidu üleskutset Leedu valitsusele tuua allikakaitse seadusandlus Euroopa standarditele vastavale tasemele, et tagada riigis meedia väljendusvabadus ja avalikkuse huvides olev informatsioonivabadus. Leedu Ajakirjanike Liidule avaldas oma toetust ka Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon (EFJ), millesse kuuluvad nii Eesti kui ka Leedu ajakirjanike liidud.

Samuti on Eesti Ajakirjanike Liit solidaarne Leedu ajakirjanike nõudmistega tagada meedias konfidentsiaalsete allikate kaitse õigus ilma eranditeta ning mõistab koos EFJga hukka 7. novembril Vilniuses toimunud haarangu BNSi toimetusse. Haarangu käigus konfiskeeriti uudisteagentuuri arvuteid ja kohtuorderi alusel nõuti BNSi ajakirjanikelt väidetavalt ebaseaduslikult hangitud materjalide allikate avaldamist. BNSi toimetusse lekkinud materjalid puudutasid Leedu presidendi Daila Grybaskaute vastu kavandatavat laimukampaaniat.

Eesti Ajakirjanike Liit toetab EFJ presidendi Mogens Blicher Bjerregardi ja peasekretäri Ricardo Gutierrezi avaldatud arvamust, et poliitilise eliidi huvides tehtud kohtuotsus rikkuda rahvusliku julgeoleku ettekäändel allikakaitse õigust on naeruväärne ning takistab ajakirjandusel täita demokraatias olulist valvekoera rolli.

Lisateave:
Eesti Ajakirjanike Liit
53339699

eal@eal.ee