teisipäev, 15. september 2015

20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsistEesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
 Konverents

20 aastat ÜRO neljandast ülemaailmsest naiste konverentsist
“Naised soolise võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu eest” 
(04.–15.09.1995 Pekingis)

15. septembril  2015
Restoran Tuljak, Pirita tee 26e, Tallinn

Päevakava
14.30–15.00    Tervituskohv

15.00–15.15    Sissejuhatus: 20 a ülemaailmsest naiste konverentsist Pekingis
                        Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine, Pekingi delegatsiooni liige

15.15–16.00    Tagasivaade Pekingi sündmustele 1995 delegatsiooni liikmete jt osavõtjate pilgu läbi
                            Heino Ainso, Ivi Eenmaa, Valve Kirsipuu, Tiia Kriisa, Reet Laja, Merle Malvet,
                            Helle Niit, Siiri Oviir (delegatsiooni juht), Barbi Pilvre, Meelike Saarna jt

16.00–16.45   Kui ligidal on Eesti ühiskond soolisele võrdõiguslikkusele?
                         Areng raportite võrdluse alusel:
                        “Eesti naised muutuvas ühiskonnas” 1995, Reet Laja
                        “Teel tasakaalustatud ühiskonda: naised ja mehed Eestis” 2000 ja 2010,
                            Ülle-Marike Papp
                            Peking 20 – arengud ja väljakutsed, Käthlin Sander
                                                  
16.45–17.00    Vaheaeg

17.00–17.20    Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna ülesannetest ja    
                           tegevuskavast (sh Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste    
                           arengukavast  2016–2023)                       
                           Katri Eespere, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja 

17.20–17.40   Valitsuse eesmärgid soolise võrdõiguslikkuse edendamisel
                          Margus Tsahkna, sotsiaalkaitse minister 
                          Küsimused, vastused
17.40 - 18.30   ÜRO JN resolutsiooni 1325 "Naised, rahu ja julgeolek"
                          Marina Kaljurand, välisminister 
18.00–19.00    Võtame päeva kokku ühise einega

Võimalus tutvuda Pekingi konverentsi materjalide ja meenetega.

Konverents  toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.
Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu  ja Fr. Eberti Fond                                                                   

Lisaks

ÜRO neljandal ülemaailmsel naiste konverentsil Pekingis 1995. aasta septembris võtsid konverentsil osalenud valitsused vastu Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi, mida edaspidi järgida ja täita. 
Pekingis vastuvõetud tegevusplatvorm kujutab endast meetmete kava, mis on suunatud naiste täisväärtuslikule osalemisele ühiskonna elus (vt ÜRO dokument inglise keeles http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf, tegevuskava täistõlget eesti keelde http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=147).
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus käsitleb sel aastal mitmel üritusel Pekingi tegevuskava ja selle täitmist nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas.