pühapäev, 19. oktoober 2014

Koostamisel heaolu arengukava

Esmaspäeval, 20. oktoobril toimub Sotsiaalministeeriumis (Gonsiori 29 Tallinn) heaolu arengukava koostamise avaüritus. 
Eestis esmakordselt algatatava arengukava eesmärk on koondada sotsiaalvaldkonna väljakutsed ja arenguvajadused ühes dokumendis. Arengukava tegevused on suunatud võimaluste loomisele, et iga inimene saaks elada täisväärtuslikku elu. Sissejuhatavale paneelile järgnevad töörühmade sessioonid, mis keskenduvad erinevatele valdkondadele, nagu sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne ning võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine.

Avaüritusele on kutsutud üle 140 esindaja ja spetsialisti erinevatest organisatsioonidest. Sotsiaalministeerium tutvustab oma nägemust arengukava koostamise aluspõhimõtetest ja eesmärkidest. Sellele järgneb arutelu.

Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt selgitab heaolu arengukava kui tervikliku nägemuse loojat riigi sotsiaalpoliitikast. Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse annab ülevaate ministeeriumi visioonist, miks arengukava tehakse ja kõneleb Eesti sotsiaalpoliitika väljakutsetest.

 Asekantsler Rait Kuusega on ajakirjanikel võimalik teha intervjuud vahemikus 11:00 – 12:30.
 Üritus kestab 09:00 – 16:00.

Oskar Lepik
Sotsiaalministeerium
pressiesindaja
oskar.lepik@sm.ee
Tel: 626 9321
Mob: 53 33 73 41