esmaspäev, 14. aprill 2014

Täna koguti allkirju soolise palgalõhe kaotamiseks

Tänasel palgalõhe piketil sai anda allkirja soolise palgalõhe kaotamiseks. Piketid toimusid Tallinnas Tammsaare pargis ja Tartus Küüni tänaval Naiskogu Kadri eestvedamisel. Juba neljandat aastat järjest juhivad piketeerijad avalikkuse tähelepanu Eestis valitsevale suurele soolisele palgalõhele, seekord sai anda allkirju ka keskkonnas www.petitsioon.ee.

Naiskogu Kadri ja teised naisorganisatsioonid esitavad valitsusele konkreetsed ettepanekud palgalõhe kaotamiseks. Märgukiri soovitustega, kuidas palgalõhet vähendada, antakse üle peaministrile 21. aprillil, Eesti võrdse palga päeval.

“"Palgalõhe osas ei ole Eestis midagi paremaks muutunud, vaid vastupidi, halvemaks. Euroopa Liidu sügavaim palgalõhe on millegipärast just Eestis. Meie naised teenivad meestest keskmiselt kolmandiku võrra vähem. Loodame, et uus valitsus võtab erinevalt eelmistest valitsusest selle probleemi lahendada. Tahame valitsust omalt poolt toetada, et Eesti võiks sellelt häbiväärselt punase laterna positsioonilt vähemalt Euroopa keskmisele tasemele jõuda," ütles riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Marianne Mikko.

2013. aasta lõpus ilmunud Euroopa Liidu statistika kohaselt oli Eestis endiselt kõige suurem naiste ja meeste vaheline palgalõhe Euroopas - 30%. Värskeima EL statistika kohaselt pidi Eesti naine tegema keskmiselt 121 päeva rohkem tööd kui mees, et kätte saada sama suur aastapalk. Kui Euroopa Liit tähistab võrdse palga päeva 28.veebruaril (palgalõhe 16,4%), siis Eesti võrdse palga päev ehk päev, kui eesti naised teenivad meestega võrdse aastapalga, on alles 21.aprillil.

"„Palgalõhet aitab vähendada palgasüsteemide avalikuks ja läbipaistvaks muutmine, börsi- ja riigiettevõtete ettevõtete juhtorganitesse vähemalt 40% mõlema soo esindajaid määramine, jätkuv miinimumpalga tõstmine, ka valimisnimekirjade triibuliseks muutmine – mehed ja naised vaheldumisi, ning muidugi kogu soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmine," ütles Naiskogu Kadri president Reet Laja. 

Piketil esinesid sõnavõtuga Riigikogu liikmed Marianne Mikko ja Rainer Vakra, sotsiaalminister Helmen Kütt, Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson ja Naisliidu juhatuse liige Ell Kiilmaa. Lisaks osalesid piketil Eesti Naisliidu, Keskerakonna Naiskogu KENA, Eesti Naisühenduste Ümarlaua, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA), Eesti Puuetega Naiste Ühingu ning Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esindajad oma liikmetega.

Palgalõhe vastase piketi Facebooki leht: 
https://www.facebook.com/events/587041274725183/?fref=ts