pühapäev, 29. september 2013

Naistoimetajad tunnistasid Hea sõna auhinna 2013 vääriliseks teleajakirjanik Tiina JaaksoniFotol vasakult: Hille Karm, Annika Poldre, Eve Osa, Tiina Park, Aime Hendre, Kadi Alatalu, Tiina Jaakson, Aita Nurga, Madli Vitismann, Merike Viilup, Piret Mäeniit.

Auhind anti laureeadile üle Eesti Naistoimetajate meediapäeval, 27. septembril Euroopa Majas.
Hea Sõna auhinnaga tunnustame Tiina Jaaksoni täpset ja analüüsivat tööd uudisteajakirjanikuna. Tema uudislood nii poliitikast, majandusest kui ka kultuurist on huvitavad, sisukad, objektiivsed, tasakaalustatud ja hästi sõnastatud. Mis eriti oluline - Tiina Jaakson väljendab end heas emakeeles selgelt, täpselt ja arusaadavalt.

„Hea sõna tähendab minu jaoks head ajakirjandust, mis eeldab ajakirjanikelt kompetentsust, informeeritust, analüüsivõimet, suutlikkust eristada oulist ebaolulisest ning võimet mõista ühe või teise sündmuse laiemat mõju,“ ütleb tänavuse Hea Sõna auhinna laureaat Tiina Jaakson.

Naistoimetajad tunnustavad Hea Sõna auhinna saajat ajakirjanikust kunstniku Aita Nurga maaliga, mis on inspireeritud auhinnasaaja isikust. Hea Sõna auhinna on varem pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.

Auhinnatseremoonia fotod: Madli Vitismann