pühapäev, 11. jaanuar 2015

Sotsiaalministeerium ootab uuenduslikke ideid võrdõiguslikkuse edendamiseks tööelus

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond viib 2015. aastal läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013" innovatsiooniprojekti. Ministeerium ootab uuenduslikke ideid tööelus ette tulevate soolise ebavõrdsusega seotud probleemide paremaks lahendamiseks.
Sellisteks ideedeks võivad olla näiteks lahendused töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmiseks või info ja analüüsi tehniliseks toetamiseks, tööandjatel töökohtade hindamist, tööde ning töötajate palkade võrdlemist hõlbustavad rakendused vms. Idee võib olla väike või suur,  rakendatav üldiselt või piirkonna keskne, mobiiliäpp, teenus või uudne kontseptsioon. Teretulnud on kõik.
Soolise võrdõiguslikkuse, tehnika- ja innovatsioonieksperdid korrastavad saabunud ideed ning lisavad enda omad. Valitakse olulisemad murekohad ja koostatakse kavandid, kuidas neid lahendada.  Euroopa Liidu rahastusel viiakse ellu kuni kolm lahendust.  
Erinevate teadmiste, oskuste ja elukogemusega inimeste kaasamine loob võimalused mitmekesiste, elulähedasemate ja innovaatilisemate lahenduste leidmiseks.
Ettepanekuid oodatakse 19. jaanuarini aadressile joosep.vimm@sm.ee