esmaspäev, 21. august 2017

ENÜ ei toeta surrogaatemadust

Eelmisel nädalal Alu mõisas toimunud ENÜ suvekoolis räägiti mh emadusest ja surrogaat- e. asendusemadusest.

Emadusest ja selle tähenduse muutumisest ajas mõtiskles kasvatusteadlane Tiiu Kuurme.

Asendusemadusest.
Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis toimus 5.juunil arutelu asendusema seadustamisest, mida saabvaadata siit:

Istungil osalesid peale komisjoni liikmetele (Raivo Põldaru, Helju Pikhof, Liina Kersna, Helmen Kütt):
Made Laanpere, Eesti Naistearstide Seltsi juht
Meego Remmel, Eesti kirikute nõukogu asepresident
Indrek Niklus, justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja
Käddi Tammiku, justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik
Arvo Tikk, neurokirurgia professor, Eesti bioeetika nõukogu esindaja
Karin Rosenstein, Niva Vita kliinik, nõustav embrüoloog
Liina Eek, viljatusravi tugikeskus
Kristi Rüütel, Tervisearengu Instituudi teadussekretär
Sotsiaalministeeriumi esindaja jt.

ENÜ volitatud esindajate seisukoht oli asendus- e. surrogaatemadust  mitte toetada.
Taustainfoks saab lugeda EWL kodulehelt surrogaatemaduse teemalist rubriiki http://www.womenlobby.org/EWL-campaigns-for-the-abolition-of-surrogacy?lang=en
ENÜ on EWL liige.