laupäev, 22. aprill 2017


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus tähistab kahekümnendat tegevusaastat kevadkonverentsiga

 UUED VÄLJAKUTSED HEAOLU EDENDAMISEL EESTIS -
SOOLIST TASAKAALU SUURENDADES JA VABAKONDA KAASATEST

Konverents toimub 28. aprillil k.a algusega kell 10.00 
Tallinna Ülikooli aulas, Narva mnt 25. 

Konverents võtab kokku ENUTi 20 aasta tegevuse inimõiguste, sh sooline võrdõiguslikkuse kaitsel ja kodanikuühiskonna ülesehitamisel ning seab tulevikusuundi.

Päev varem, 27. aprillil toimuvad TLÜ ruumes töötoad ja Ariadne Lõnga uue numbri esitlus, kell 18.00 on pidulik osa muusikaga.

Konverentsi kava leiab siit enut.ee/enut20


27. APRILL

TÖÖTOAD
10.00–12.30 Arengukoostöö – soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates
Ruum: S-422 Silva maja, Narva mnt 29, IV k
NB! Töötuba on inglise keeles ilma tõlketa

Sigrid Solnik, Arengukoostöö Ümarlaud
Marju Tooding ja Cat-Lys Ojamaa, Välisministeerium
Reet Laja ja Merle Pajus, ENUT
Veronika Svištš, Mondo
Tiina Ilsen, Idapartnerluse Keskus
Maris Jõgeva, EMSL; Ukraina ja Gruusia projektide partnerid

13.30–14.45 Sooteadlik ja kaasav eelarvestamine nii riigi kui kohalikul tasandil.
Juhib Rain Kooli
Ruum: T-307 Terra maja, Narva mnt 25, III k
Reet Laja, ENUT
Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
Ott Kasuri, EMOL
Uno Silberg, Kose valla volikogu
Gea Kangilaski, Eesti Ametiühingute Keskliit
Karl-Erik Tender, Rahandusministeerium

14.45–15.00 Kohvipaus

15.00–16.15 Ariadne Lõnga uue numbri esitlus.
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Juhib Eve Annuk, Eesti Kirjandusmuuseum;
osalevad autorid Tiiu Kuurme, Tiina Veikat ja teised.

Ettepanekuid naiste ajaloo esiletoomisel:

Eve Annuk, EKM
Tiina Aunin, ENUT
Ilvi Cannon, ENUT
Siiri Oviir, Eesti Naisliit
Evelin Tamm, Eesti Teaduslik Selts Rootsis

16.15–17.45 Sugu, haridus ja teadus – kuidas edasi?
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Mati Heidmets, TLÜ
Raivo Juurak, Haridusfoorum
Voldemar Kolga, ENUT
Tiiu Kuurme, TLÜ
Riina Kütt, Naiskoolituse Keskus
Ülle-Marike Papp, ENÜ, ENUT
Mariann Rikka Haridus- ja Teadusministeerium

18.00 Pidulik ENUT 20. aastapäeva tähistamine muusika ja tänuga
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k
esineb ansambel Naised Köögis 

28. aprill

KONVERENTS
Tallinna Ülikooli aula Narva mnt 25

PÄEVAKAVA
9.30              Registreerimine. Tervituskohv
10.00–11.00 Konverentsi avamine
  • Avasõnad. Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land
  • Sissejuhatav kõne. President Kersti Kaljulaid
  • Ettekanne ENUTi panusest elu edendamisele Eestis. ENUT juhatuse esinaine Reet Laja
Paneeldiskussioonid
11.00–12.45 Soolise võrdõiguslikkuse tagamine riiklikul tasandil
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister
Anders Ljunggren, Rootsi suursaadik Eestis
Tanja Auvinen, Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeerium, Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
Rainer Kattel, Soolise Võrdõiguslikkuse Nõukogu esimees
Liina Kanter, Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja
Liivi Pehk, EL ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

12.45–13.15 Parima sooteadliku MTÜ väljakuulutamine
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

13.15–14.00 Kohvipaus. Slaidikava naisleiutajatest.
Anne-Mari Rannamäe, Quin-Estonia

14.00–15.15 Naised ja mehed ettevõtluses
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Urve Palo, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Kirsti Narinen, Soome suursaadik Eestis
Christer Haglund, Põhjamaade Ministrite Nõukogu direktor
Hannaliisa Uusma, ENUTi projektijuht
Margo Orupõld, Aet Kull ja Riina Piigli naisettevõtluse toetamise võrgustiku esindajad

15.15–16.30 Naised ja mehed rahu kindlustamas
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis
Per-Olof Bengtsson, Rootsi Suursaatkonna kaitseatašee
Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees
Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine
Triin Lõhmus, Eesti Politsei Naisühendus, Kaitseuuringute Keskus (kokkuleppimisel)
Riho Terras, Eesti kaitseväe juhataja (kokkuleppimisel)
Marek Väljari, MTÜ Naabrivalve
.
14.00-16.30 Töötuba: Eesti meeste ja naiste näitajate arvestamine tööelu pikendamise kava rakendamisel.
Ruum: M-439 Mare maja, Uus-Sadama 5, IV k

Poliitikatöötuba soo, tervise ja tööelu pikendamise teemal (COST IS1409)
Marge Unt, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus

Eesti Euroopa taustal: aktiivsena vananemise indeks
Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskus

Vanemate meeste ja naiste tervislik seisund kui tööelu jätkamise võtmetegur
Iris Pettai, Eesti demograafia keskus

Vanemad naised ja mehed Eesti eri regioonides: majanduslik ja tööturu alane olukord
Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus

Vanemad naised ja mehed elukestvas õppes. Diskussioon.
Töötuba toimub paralleelselt paneelidega "Naised ja mehed ettevõtluses" ja "Naised ja mehed rahu kindlustamas".

16.30–17.30 Töötubade kokkuvõtted. Konverentsi lõpetamine.
Ruum: aula Terra maja, Narva mnt 25, III k

Toetajad

Konverents toimub projekti „Heaolu edendamine Eestis soolist tasakaalu suurendades ja vabakonda kaasates. ENUT 20“ raames. Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Fr. Eberti Fond, Sotsiaalministeerium, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eestis, Soome, Rootsi, Taani ja Norra suursaatkonnad, ENUT, COST ACTION IS1409 Genderewl.