pühapäev, 29. september 2013

Naistoimetajad tunnistasid Hea sõna auhinna 2013 vääriliseks teleajakirjanik Tiina JaaksoniFotol vasakult: Hille Karm, Annika Poldre, Eve Osa, Tiina Park, Aime Hendre, Kadi Alatalu, Tiina Jaakson, Aita Nurga, Madli Vitismann, Merike Viilup, Piret Mäeniit.

Auhind anti laureeadile üle Eesti Naistoimetajate meediapäeval, 27. septembril Euroopa Majas.
Hea Sõna auhinnaga tunnustame Tiina Jaaksoni täpset ja analüüsivat tööd uudisteajakirjanikuna. Tema uudislood nii poliitikast, majandusest kui ka kultuurist on huvitavad, sisukad, objektiivsed, tasakaalustatud ja hästi sõnastatud. Mis eriti oluline - Tiina Jaakson väljendab end heas emakeeles selgelt, täpselt ja arusaadavalt.

„Hea sõna tähendab minu jaoks head ajakirjandust, mis eeldab ajakirjanikelt kompetentsust, informeeritust, analüüsivõimet, suutlikkust eristada oulist ebaolulisest ning võimet mõista ühe või teise sündmuse laiemat mõju,“ ütleb tänavuse Hea Sõna auhinna laureaat Tiina Jaakson.

Naistoimetajad tunnustavad Hea Sõna auhinna saajat ajakirjanikust kunstniku Aita Nurga maaliga, mis on inspireeritud auhinnasaaja isikust. Hea Sõna auhinna on varem pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.

Auhinnatseremoonia fotod: Madli Vitismann

neljapäev, 26. september 2013

HEA SÕNA auhind teleajakirjanik TIINA JAAKSONILE

Tänavuse HEA SÕNA auhinna laureaat on
teleajakirjanik Tiina Jaakson

Auhind antakse üle reedel, 27. septembril kell 12 Eesti Naistoimetajate meediapäeval „Kära meedia pärast VII“ Euroopa Maja konverentsisaalis Tallinnas, Rävala pst 4.
 HEA SÕNA auhinnaga tunnustab ühendus Eesti Naistoimetajad eestikeelses meedias silma paistnud ajakirjanikku, kelle looming kannab positiivseid humanistlikke väärtusi vastukaaluks pealiskaudsusele,  ärapanemisele, kõmuhimule ja pelgale meelelahutamisele. Hea sõna lisab ellu paremaid tundeid, mõtteid ja tegusid.
„Hea sõna tähendab minu jaoks head ajakirjandust, mis eeldab ajakirjanikelt kompetentsust, informeeritust, analüüsivõimet, suutlikkust eristada oulist ebaolulisest ning võimet mõista ühe või teise sündmuse laiemat mõju,“ ütleb tänavuse Hea Sõna auhinna laureaat Tiina Jaakson.
„Aktuaalse kaamera“ toimetaja Tiina Jaakson on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal, ajakirjanikutööd alustas ta 1990. aastal ajalehe Läänlane ja seejärel Lääne Elu toimetajana, 1993.aastast töötab ta „Aktuaalse kaamera“ toimetajana, aastail 2006 kuni 2011 juhtis ETV saadet „Aeg luubis“ja 2011. aastast on saatejuhiks Vikerraadio „Opositsioonitunnis“.
Hea Sõna auhinnaga tunnustame Tiina Jaaksoni täpset ja analüüsivat tööd uudisteajakirjanikuna, kelle saateid ja saatelõike vaadates-kuulates saab olla kindel, et need on tõesed, objektiivsed ja tasakaalustatud. Tema uudislood nii poliitikast, majandusest kui ka kultuurist on huvitavad, sisukad ja hästi sõnastatud. Selle tagab üleüldine erudeeritus -kestev õpihimu, suur lugemus ja sügav kultuurihuvi. Tiina Jaakson väljendab end heas emakeeles – selgelt, täpselt ja arusaadavalt.
Naistoimetajad tunnustavad Hea Sõna auhinna saajat asjaomase meenekirja ja ajakirjanikust kunstniku Aita Nurga maaliga, mis on inspireeritud auhinnasaaja isikust. Hea Sõna auhinda antakse välja seitsmendat korda. Varem on selle pälvinud ajakirjanikud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.

MTÜ Eesti Naistoimetajad (http://naistoimetajad.blogspot.com) eesmärk on aidata kaasa inimväärse ja demokraatliku ühiskonna kujundamisele, pidades oluliseks võrdseid võimalusi ning võrdõiguslikkust eneseteostusel, väärtustada ajakirjanduskultuuri, edendada loometegevust, enesetäiendamist ja koostööd, rääkida kaasa ajakirjanduslikku loometegevust puudutava õigusruumi kujundamises.

Lisateave:
MTÜ Eesti Naistoimetajad juhatuse liige Kadi Alatalu
+372 501 2504

kadi.alatalu@err.rr

esmaspäev, 23. september 2013

KAS: KUIDAS TÖÖ NÕNDA PALK?Eesti Naistoimetajate meediapäev
KÄRA MEEDIA PÄRAST VII
teemal „KAS: KUIDAS TÖÖ, NÕNDA PALK?“
reedel, 27. septembril kl 12
Euroopa Maja konverentsisaalis Tallinnas, Rävala 4.

Ühenduse Eesti Naistoimetajad eestvedamisel korraldatud iga-aastane, järjekorras seitsmes meediapäev keskendub meeste ja naiste positsioonile ühiskonnas ja meedias eesmärgiga aidata kaasa inimese põhiõiguste, väärikuse ning võrdse kohtlemise järgimisele ühiskonnas. Seekord on tähelepanu keskmes töötasu - miks on naiste palgad tihti madalamad kui meestel isegi siis, kui tööülesanded on samad ja tulemused võrdsed. Ajakirjanikud, toimetajad jt huvilised on oodatud aktiivselt osalema teemakohases diskussioonis, täpsem kava allpool.
Meediapäeval anname üle Eesti Naistoimetajate Hea Sõna auhinna, millega tunnustame ajakirjanikke, kelle looming kannab humanistlikke väärtusi, kelle sõna on sisukas ja selge, keelt väärtustav ja isikupärane. Seitsmendat aastat välja antava auhinna on seni pälvinud Margit Kilumets, Madis Jürgen, Hille Karm, Margus Saar, Jelena Skulskaja ja Kaja Kärner.
Lisainfo: Kadi Alatalu, MTÜ Eesti Naistoimetajad juhatuse liige


Ühenduse Eesti Naistoimetajad meediapäeva Kära meedia pärast  VII
„KAS: KUIDAS TÖÖ, NÕNDA PALK?“
27. septembril 2013 kell 12.00 – 17.00
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis, Rävala 4, Tallinn

AJAKAVA

11.45     Tervituskohv
12.00     Ühenduse Eesti Naistoimetajad  aastatunnustuse –  HEA SÕNA AUHINNA  üleandmine
12.30     „Sooline võrdõiguslikkus – kas müüt või tegelikkus?“  Siiri Oviir, Euroopa Parlamendi liige
13.05     „Kuidas töö, nõnda palk?“ Lehte Roots, TTÜ  Sotsiaalteaduskonna  avaliku õiguse  dotsent
13.35     „Naised ja mehed meediasektori vastutavatel ametikohtadel“ – EIGE raporti esitlus.  Merle Paats, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) Eesti esindaja
14.05     Kunstnik  Sandra Jõgeva  stand-up etendus
14.25     Lõunapaus
15.00     „Naised ja mehed äriuudistes ajalehe „Äripäev“ analüüsi põhjal.“  Liivi Pehk,  Võrdõigusvoliniku kantselei soolise võrdõiguslikkuse spetsialist
15. 30    „Harjumuspärased, aga diskrimineerivad diskursused – kuidas neid ära  tunda ja vältida?“
Ülle-Marike Papp, sotsiaal- ja infoteadlane
16.05     Arutelud, vaba mikrofon. Naistoimetajate sünnipäevatort
17.00     Meediapäeva lõpp

Meediapäev toimub koostöös Euroopa Parlamendi Infobürooga ja Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti „Eesti Naisteühenduste Ümarlaua jätkamine aastal 2013“ raames. Koostööpartnerid on Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ), Eesti Naisuurimus-ja Teabekeskus (ENUT) ja Eesti Ajakirjanike Liit.