esmaspäev, 28. november 2016

„Laps meedias ja meedia ümber lapse“

Lastekaitse Liidu ja TÜ Ühiskonnateaduste instituudi ühisseminar „Laps meedias ja meedia lapse ümber“ neljapäeval, 1. detsembril kl 12 – 16, Lossi 36-207, Tartus.

Seminari eesmärgiks on saavutada arutelude kaudu lapse ja meedia seoste parem mõistmine ning tõsta osalejate valmisolekut interdistsiplinaarseks aruteluks.
Osalema on eeskätt oodatud sotsiaalvaldkonna kõigi õppeastmete üliõpilased (ajakirjandus ja kommunikatsioonijuhtimine, õpetajakoolitus, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, sotsioloogia), kuid on avatud ka teistele huvilistele.

Seminar koosneb lühiettekannetest ja aruteludest, osalejatele pakutakse kehakinnitust. 
Osavõtt tasuta, vajalik eelnev registreerimine, kuna kohtade arv on limiteeritud.

Registreerimine kuni 28. novembrini lingil: https://goo.gl/forms/lzEypCQFYzmbCFf32.


Esinejad:
  • Malle Hallimäe, projekti Targalt internetis koordinaator, Lastekaitse Liit, projekti Targalt internetis koordinaator, Lastekaitse Liit

             Sissejuhatus teemasse
  • -       Halliki Harro-Loit

- Ajakirjaniku ja allika vastutus lapsega seotud teemade käsitlemisel
  • -       Dagmar Kutsar

- Lapsel on õigus olla kuuldud
  • -       Marten Juurik

- Noored sotsiaalmeedias – kelle huvides on noorte vaikimine?
  • -       Andra Siibak

- Rüblikud nutimaailmas: võimalused ja riskid
  • -       Maria Murumaa-Mengel

- Lapsed, noored, porno ja pervod

 Modereerib Kadri Ugur

Osavõtt tasuta, vajalik eelnev registreerimine.
Registreerimine kuni 28. novembrini lingil: https://goo.gl/forms/lzEypCQFYzmbCFf32.

Täpsem info:
Kadri Ugur

Tel 5175174, kadri.ugur@ut.ee

esmaspäev, 21. november 2016

Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga

Tänavu möödub Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga. Selle tähistamiseks korraldab Eesti Naisteühenduste Ümarlaud 25. novembril Riigikogu konverentsisaalis konverentsi ja annab üle Valge Lindi Auhinna. Auhind antakse välja üksikisikule või organisatsioonile, kes möödunud aasta jooksul on kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks. 


 Eesti Naisteühenduste Ümarlaua konverents


Räägime naiste õigustest.
Veerand sajandit Eesti ühinemisest ÜRO naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise konventsiooniga

25. novembril 2016
Riigikogu konverentsisaalis Lossi plats 1, Tallinn

Esialgne kava

10.30-11.00   Osavõtjate registreerimine, tervituskohv
11.00-11.30   Sissejuhatavad sõnavõtud
Riigikogu esimees Eiki Nestor*
Riigikogu liige Heljo Pikhof
ENÜ eesistuja Harda Roosna

11.30-12.30   Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on  kõige suuremad väljakutsed täna
                        Monika Haukanõmm, Vabaerakond
                        Kerstin Oudekki Loone, Eesti Keskerakond
                        Heljo Pikhof, Sotsiaaldemokraatlik Erakond
                        Isamaa ja Res Publica Liidu esindaja*
                        Eesti Reformierakonna esindaja*

12.30-13.00    Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter

13.00-13.30  Kohvipaus

13.30-13.50  Kuidas on Eesti 25. aasta jooksul CEDAW konventsiooniga endale võetud kohustuste täitmisega hakkama saanud ja mis on  kõige suuremad väljakutsed täna
                      Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees Rainer Kattel

13.50-14.30    Soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp
                        ENÜ peasekretär Eha Reitelmann
                        ENÜ eesistuja asetäitja, Eesti Maanaiste Ühenduse esinaineTiiu Soans

14.30-15.00  CEDAW komitee värskete soovituste tutvustamine- Eha Reitelmann

15.00-15.20  Valge Lindi Auhinna üleandmine

15.20-15.45  Kokkuvõte ja lõppsõnad

16.00-17.00 ENÜ volitatud esindajate koosolek

* esineja kinnitamisel

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt kolmapäevaks, 23. novembriks e-mailile  konverents2016@gmail.com .
Riigikogu ruumidesse sissepääsuks on vaja registreerumisel teatada kas sünnikuupäev või isikukood ja üritusele kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Väljastpoolt Tallinna tulijatele kompenseerime sõidukulud.
Lossi plats 1 juures parkida ei saa, lähimad parklad asuvad Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kõrval, Toompea 3 ja Citypark Wismari 13/Toompuiestee 15 (CP13).


esmaspäev, 7. november 2016

Valiti aasta naine ja aasta noor naisettevõtja

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (BPW Estonia e EENA) valis aasta naiseks Helve Särgava kui elukestva õppe suurepärase eeskuju. Endine legendaarne kohtunik ja Harju Maakohtu esimees tegi elus kannapöörde ja suundus põllumajndusse - Saidafarmi perenaine tunnustustväärivasse ametisse.
Aasta nooreks naisettevõtjaks pärjati MTÜ Naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare, kes paistis silma oma panusega finantsharidusse , ühtlasi innustades naisi saavutama investeerimise abil finantsvabadust.Väikeinvestorist õpetaja arvates on eesti koolides finantshariduse tase hea. Paraku mitte kõikides, sest tegemist ei ole riiklikult kohustuliku ainega. Samas avaldas Kristi Saare siiski lootust, et tulevikus võiks finantsharidus kõikide eesti noorteni jõuda. Samuti peaks olema investeerimine kohustuslik osa pensioni planeerimisest - see aitaks väärikalt vananeda.

Austavad tiitlid anti üle 4. novembril ajaloomuuseumi suurgildi saalis.

****