neljapäev, 20. veebruar 2014

Eestimaa VI Naiste Kongress "Eesti kasutamata võimalus"

Pressiteade

7. märtsil 2014 

toimub Rahvusraamatukogus Eesti Naisliidu ja teiste Eesti naiste ühenduste korraldusel Eestimaa VI  Naiste Kongress "Eesti kasutamata võimalus". Kongress on esimene üle pika ajavahemiku ? viimati kogunesid Eesti naised oma kongressile enne II maailmasõda -  aastal 1935.
Kongressil keskendutakse kahele peateemale  -  naiste majanduslik iseseisvus ja sõltumatus  ning naiste esindatus otsustustasandil.


Kongressi 

eesmärgiks on käsitleda probleeme, mis põhjustavad Eestis naiste tihti tõrjutud seisundit ja võimalusi olla kaasatud otsustajatena nii riigi juhtimistasandil kui ka laiemalt kogu ühiskonnas.
Kongressi  teemad -  naiste majandusliku sõltumatuse saavutamine kui ka naiste pääs otsustajate ringi - on omavahel seotud ja kongressil koos käsitletavad.

Kongress  juhib tähelepanu neile  puudustele, mis esinevad nii poliitiliste kokkulepete täitmises, soolise võrdõiguslikkuse tagamises ja edendamises, kehtivate õigusnormide täitmises, aga ka vastava seadusandluse korrastamises.

Kongressil esinevad
Euroopa Parlamendi liige Siiri Oviir, Tallinna Tehnikaülikooli professor Rainer Kattel, Sotsiaalministeeriumi analüütik Marju Raju, võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp.

Kongressi lõpus
avaldatakse Eestimaa VI Naiste Kongressi manifest eesmärgiga juhtida kogu meie ühiskonna tähelepanu naiste ebavõrdsetele võimalustele  ja ühiskonna võimaluste kasutamata jätmisele naiste ebavõrdsuse tulemusel Eestis.

Kongressi meediapartner on ajakiri "Eesti Naine" mis tänavu tähistab 90. ilmumisaastat.

Eestimaa VI Naiste kongressi korraldavad

Eesti Naisliit(
siiri.oviir@europarl.europa.eu),
BPW Estonia/EENA (
leena.kivisild@gmail.com),
Zonta (
silva.tomingas@tea.eu),
Eesti Naisuurimuste Teabekeskus (
laja@laja.pri.ee),
Eesti Juristide Liit (
krista.paal@juristideliit.ee),
Eesti Juristide Liit  EEJÜ (
jelena.mets@eesti.ee),
Eesti Juristide Liidu Naisühendus (
mai.palmipuu@assertum.ee),
võrdõigusvolinik (
mari.liis.sepper@svv.ee),
Eesti Politsei Naisühendus (
sirje.sarapuu@gmail.com),
Naisjuristide Liit (
veronika.isberg@gmail.com),
Eesti Naistoimetajate ühendus (
kadi.alatalu@eesti.ee ),
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (
enu@enu.ee),
e-Govenance
Academy (liia.hanni@ega.ee)

Pressiteate koostas
Kadi Alatalu
5012504
kadi.alatalu@eesti.ee
Lisateave korraldajatelt