neljapäev, 25. aprill 2013

Karjääripäevad murravad ametite soolisi stereotüüpe

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
25. aprill 2013

 
Uudsed karjääripäevad murravad ametite soolisi stereotüüpe

Täna, rahvusvahelisel poiste ja tüdrukute päeval avatakse üritustesari, kus tutvustatakse poistele erialasid, mida peetakse traditsioonilisteks “naiste” erialadeks ja vastupidi – tüdrukud teevad tutvust “meeste” erialadega. Üritustega soovitakse tähelepanu juhtida võimaluste paljususele noorte erialavalikutes.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Aleksander Ljudvigi sõnul on naiste ja meeste koondumine erinevatele tegevus- ja ametialadele suuresti põhjustatud ühiskonnas kujunenud eelarvamustest ja arusaamadest naistele ja meestele sobilikest tegevustest. “Soovime noortele teadvustada, et pole olemas naiste ja meeste ameteid. Kõik elukutsed ja erialad sobivad nii poistele kui tüdrukutele, määravaks on huvi ja tahtmine,” ütles Ljudvig. “Lähenedes erialavalikule sooliste eelarvamuste vabalt ja avatud meelega, laiendavad noored oma haridus- ja elukutsevalikuid ning saavad paremini rakendada oma potentsiaali,” lisas ta.

Samuti näeb Ljudvig algatuses kasu ühiskonnale tervikuna. “Olukorras, kus Eestis on kvalifitseeritud tööjõu nappus, on lühinägelik raisata inimkapitali, jättes noorte haridus- ja tööelu valikud sooliste eelarvamuste mõjuvälja. Meeste ja naiste võrdsem jagunemine erinevatele töödele vähendaks tööturu soolist segregatsiooni ja selle negatiivseid mõjusid, näiteks Euroopa suurimat palgalõhet,” ütles ta.

Täna avatava üritustesarja raames tutvustatakse elukutseid, kus naisi või mehi hetkel napib, kuid millel on tulevikku indiviidi, valdkonna ja riigi arengu seisukohalt. Kokku toimub 14 erialavalikute päeva, kus poisid teevad tutvust õe, õpetaja, juuksuri ja rätsep-stilisti ametiga, mida valdavalt peetakse “naiste” ametiks ning kus hetkel töötavad 90% ulatuses naised. Tüdrukutele aga tutvustatakse autotehniku, keevitaja, programmeerija, energeetiku, automaatiku, kaevandustöötaja ja piloodi elukutset, mida valdavalt peetakse “meeste” ametiks ning kus hetkel töötavad valdavalt mehed.

Rõhutamaks kutsehariduse olulisust, annab poiste ja tüdrukute päevadele avalöögi Tallinna Tööstushariduskeskus, kus poisid saavad kätt proovida rätsep-stilistina ja juuksurina ning tüdrukud autotehniku ja keevitajana.

Lisaks Tallinnale toimuvd tüdrukute ja poiste päevad ka Tartus, Kohtla-Järvel, Kukrusel ja Ülenurmel koostöös sealsete haridusasutustega. Poiste päevi korraldavad Tallinna Tööstushariduskeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve filiaal, Tartu Kõrgem Meditsiinikool ja Tartu Ülikool. Tüdrukute päevi korraldavad Tallinna Tööstushariduskeskus, Eesti Energia Kaevandused, Virumaa Kolledž, IT Kolledž ja Tartu Lennuakadeemia. Pilootprojektis osalevad 250 eesti ja vene koolide gümnaasiumi õpilast.

Poiste ja tüdrukute päeva idee on pärit Saksamaalt, kus seda formaati alates 2000. aastast edukalt kasutatakse. Lisaks Saksamaale toimuvad samalaadsed üritused ka Austrias, Šveitsis, Luxemburgis, Tšehhis ja Poolas. Lisainfot: www.boys-day.de jawww.girls-day.de.

Poiste ja tüdrukute päevad on soolise võrdõiguslikkuse teavituskampaania raames läbiviidav pilootprojekt, mille tellijaks on sotsiaalministeerium ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond. Teavituskampaania kitsam eesmärk on tõsta Eesti noorte teadlikkust soolistest stereotüüpidest ja soolisest ebavõrdsusest. Teavitustegevuste pikaajalisem eesmärk on vähendada töö- ja haridusvaldkonna tugevat soolist segregatsiooni ning suurendada naiste ja meeste võrdsust pereelus osalemisel.

Head ajakirjanikud! Olete oodatud täna,25. aprillil kell 13.30 – 14.30 kajastama päeva tegevusi Tallinna Tööstushariduskeskusesse (Sõpruse pst 153) tüdrukute autotehnika eriala töötuppa ja poiste rätsep-stilisti eriala töötuppa.

Täpsem info:
Lee Maripuu
peaspetsialist
Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakond
6269245

Parimat soovides,
Armo Vask
Sotsiaalministeerium
pressiesindaja
Tel: 6269 304
Mob: 56 815 708