laupäev, 3. oktoober 2015

Tänu kõigile, kes Hea Sõna auhinna tseremoonia ja 
sisuka meediapäeva korraldamisele kaasa aitasid.
Kes tegutsemise, kes kohaloleku, kes mõttega.


Meediapäeva kajastused:

AK uudised, 2.oktoober kell 18.30, lõigu algus 8.30

Terevisioon, 2.oktoober,  lõigu algus 35.07

Tallinna TV Täna Uudised 2.oktoober kell 20, lõigu algus 10.50

Lisaks Raadio 4, Delfi jt kanalid

Meediapäeva esinejate galerii:


"Kultuuride kokkupuuted ja põrked“
    Juune Holvandus
ajakirjanik, kirjanik ja rändaja


Vihakõne või vihane kõne"
Madis Kalmet
Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja 
menetlustalituse  juhataja


Sõjapõgenikest oma silmaga – mis on pildil valesti?“
Katrin Lust
ajakirjanik


Vihast ja keelest“
Reet Kasik
keeleteadlane


Põgenike teema mõtestamine:
kas saam oma hirmudega hakkama?"
Marju Lauristin
sotsiaalteadlane ja poliitik
Euroopa Parlamendi saadik

***** 
Fotod ja tekst: Merike Viilup