neljapäev, 12. veebruar 2015

Naised ja valimised

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja võrdõigusvolinik kutsuvad reedel, 13. veebruaril osalema Riigikogu valimisi puudutavate analüüside tutvustusel Navigator ärimajas aadressil Laeva 2.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tutvustab erakondade valimisnimekirjade analüüsi, vaatleb naiskandidaatide osakaalu ja asetust nimekirjades ja muutusi alates 1992. aastast. Politoloog Tõnis Saarts kommenteerib analüüsi tulemusi ning räägib nimekirjade koostamise ja Eesti valimissüsteemi eripäradest, erakondade esindajad tutvustavad valimisplatvormide lubadusi ja seisukohti, mis toetavad naiste ja meeste võrdsuse suurenemist Eestis.Ekspert Ülle-Marike Papp esitleb erakondade valimisplatvormide analüüsi, keskendudes lubadustele, mis aitavad soolist võrdõiguslikkust suurendada,Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitab erakondadele oma ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide kohta järgmisel valitsusperioodil.

Kava:

10.30 - 11.00 kogunemine ja tervituskohv
11.00 - võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretäri Eha Reitelmanni avasõnad
11.05 - võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tutvustab erakondade valimisnimekirjade analüüsi, mis vaatleb naiskandidaatide osakaalu ja asetust nimekirjades, ning räägib, millised muutused on toimunud alates 1992. aastast
11.20 - politoloog Tõnis Saarts kommenteerib valimisnimekirjade analüüsi tulemusi ning räägib nimekirjade koostamise ja Eesti valimissüsteemi eripäradest
11.35 - küsimused ja arutelu
11.45 - erakondade esindajad räägivad, millised lubadused ja seisukohad nende platvormides toetavad naiste ja meeste võrdsuse suurenemist Eestis
12.15 - soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp esitleb erakondade valimisplatvormide analüüsi, keskendudes lubadustele, mis aitavad soolist võrdõiguslikkust suurendada
12.45 - Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitab erakondadele oma ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide kohta järgmisel valitsusperioodil
12.55 - küsimused ja arutelu vabas vormis

Peale arutelu lõppu tahaksime korraldada ka kiire ENÜ volitatud esindajate koosoleku, mis lõpeks hiljemalt kell 15.