laupäev, 29. juuli 2017

Euroopa komisjoni valge raamat "EUROOPA TULEVIK"

Mõttearendusi ja stsenaariume  Euroopa tuleviku jaoks.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker: "See on Euroopa Komisjoni panus Euroopa projekti uude peatükki. Tahame käivitada protsessi, mille käigus Euroopa valib ise oma tee. Me tahame kindlaks teha, millised on meie probleemid ja võimalused, ning näidata, kuidas me saaksime ühiselt olukorrale reageerida. Euroopa on alati olnud tugevam siis, kui oleme ühtsed ja kindlad, et saame oma tulevikku üheskoos kujundada.
Euroopa Liit on muutnud meie elu paremaks. Me peame tagama, et see jätkuks kõigi nende jaoks, kes tulevad pärast meid."

Valge raamat sisaldab viit stsenaariumi Euroopa Liidu arenguks. 
Raamatut saab lugeda siin.
Valged raamatud (White Papers) on dokumendid, mis sisaldavad ettepanekuid ühenduse meetmeteks teatavas valdkonnas. Mõnikord antakse valge raamat välja rohelise raamatu järel eesmärgiga algatada mõttevahetus Euroopa tasandil.
Rohelised raamatud (Green Papers) on komisjoni välja antud dokumendid, mis kajastavad arutelu teatavas poliitikavaldkonnas. Eelkõige on need suunatud huvitatud pooltele, nii ettevõtjatele kui eraisikutele, keda kutsutakse üles osalema konsultatsioonides või mõttevahetuses. Teatavatel juhtudel võivad need arutelud viia õigusakti koostamiseni. Konsultatsioone saab jälgida leheküljel Sinu hääl Euroopas.
Seega rohelistes raamatutes esitatakse mõtted avaliku arutelu ergutamiseks ning valged raamatud sisaldavad ametlikke ettepanekuid teatavates poliitikavaldkondades ning neid kasutatakse valdkondade arendamisvahendina.