kolmapäev, 17. mai 2017

Üleskutse ajakirjanikele ja toimetajatele kirjutada oma tööst


Eesti Akadeemiline Ajakirjandusselts (EAAS) ja Eesti Elulugude ühendus paluvad ajakirjanikke ja toimetajaid kirjutada oma igapäevatööst, et need talletada ühtsesse kogumikku.
Oluline on erinevate perioodide ajakirjanike kogemused, sh kogemused ühiskonna süsteemi toimimisest, tsensuurist, poliitilised valikute kriteeriumidest, kuidas on tulnud toimida, kuidas teinud valikuid. Tähtaeg 1. oktoober 2017.a.

Täpsem teave
Maarja Lõhmus 
 akadeemilise ajakirjandusseltsi esinaine 

Maarja.Lohmus@ut.ee
+ 372 52 55055


Abistav küsimustik  

Palun rääkige oma ajakirjanikutöö igapäevast:
- milline on olnud ajakirjanikutöö igapäevane protsess, millest ajakirjanikutöö tegelikult koosneb; 
- kuidas on käinud igapäevatöö toimetuses lugude - saadete sisu mõtlemine ja valikute tegemine;
- milline on olnud ajakirjanikutöö igapäevarutiin;
- kust tuleb/tuli otsida ja leida ajakirjanduslikku materjali, allikaid, mis on/oli lubatud ja mis keelatud;
- mille vahel on valikud ja otsustamised ;
- millised on olnud ajakirjanikutöö igapäevased suunamised ja kontrollimised;
- millised on olnud valmis artiklite/ saadete esitamise reeglid, esitamise praktikad;
- kuhu, millistel tingimustel ja kuidas artikleid/saateid lehes/programmis paigutati;
- millised on olnud tüüpilise paigutamise loogika, mis on olnud erandolukorrad;
- mis on olnud 'vead' ja äkilised juhtumised, nn tööõnnetused jms lood;
- mida on peetud 'heaks' ja 'halvaks' ajakirjanduseks ;
- milline on (olnud) igapäevane tagasiside;
- kellelt saate/ saite rohkem tagasisidet;
- milline on (olnud) see keskkond ja need inimesed, kes on auditoorium, kellele on ajakirjanik oma tööd teinud;
- millised on olnud te igapäevased kokkupuuted kontrolli erinevate astmete ja vormidega;
-millised on olnud te kogemused kokkupuutel tsensuuuriga;
- kuidas igapäevane ajakirjanikutöö on muutumas /muutus;
- missugune oli 'vana' ajakirjandus, mis on muutunud ajakirjanduses;
- kuidas muutub / muutus ajakirjanikesse suhtumine ühiskonnas ja toimetuses?
- kuidas jäite ellu ajakirjanduses või olete pidanud lahkuma ajakirjandusest?
- mis on olnud värvikad juhtumised, meenutage lugusid oma ajakirjanikutööst ja toimetusest;
- mida on toonud internetiajakirjandus?
- klassikalise ajakirjanduse ja internetiajakirjanduse põhilised erinevused praktilises töös;
- ajakirjanik on kasutanud läbi aegade pseudonüüme, kaasajal on rohkelt ka anonüümsust – millised kogemused on teil anonüümsusega?
- ajakirjaniku töös on allikatel väga suur roll; milliseid kogemusi on teil (alg)allikatega, millistest põhimätetest olete ise lähtunud igapäeva ajakirjanduses allikate puhul.;
- ajakirjandustöö saavutused, kõrghetked.

*
Ajast, mil Eesti NSV ajakirjandus hakkas muutuma Eesti vaba ühiskonna ajakirjanduseks,  on mööda saamas 30 aastat.

Kuidas on Teie töökogemuse ajal tehtud Eesti ajakirjandust?
Mis printsiipidega tegite Teie oma igapäevatöid ajakirjanduses?
Mis printsiipidega toimis nõukogude tsensuur?
Kas märkasite, kuidas muutus ENSV ajakirjandus Eesti ajakirjanduseks?
Kas märkasite, kuidas murenes nõukogude tsensuur 1980ndate lõpus?