esmaspäev, 26. aprill 2010

ENUT-i ümarlaud "Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond"

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ümarlaud
"Sooline tasakaal ja kodanikuühiskond"
kolmapäeval, 28. aprillil algusega kell 11.00
Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Altair, Viru Väljak 3, Tallinn
Osavõtuks palume eelregistreerida e-posti aadressil: liivi.pehk@enut.ee.


KAVA

10.30- 11.00 Kogunemine ja tervituskohv
11.00-11.45 Avasõnad ja sissejuhatav sõnavõtt, Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse esinaine
11.45-12.15 Tasakaal ja stereotüübid- 15 aastat Pekingi konverentsist, Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
12.15-12.45 Mehed ja sooline võrdõiguslikkus, Voldemar Kolga, Akadeemia Nord psühholoogiaprofessor
12.45-13.15 Sooline tasakaal ettevõttes, Ilvi Jõe-Cannon, Ameerika Kaubanduskoda Eestis juhatuse liige
13:15-14:00 Lõuna
14.00-15.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku edasised tegevussuunad –arutelud töögruppides ja kokkuvõtete tegemine
15.00-15.30 Konkursi „Parim sooteadlik MTÜ“ võitja väljakuulutamine ja autasustamine
15.30-15.45 Videoklipi „Soolisest tasakaalust kodanike pilgu läbi“ ühisvaatamine, kommenteerib Merike Viilup, MTÜ Eesti Naistoimetajad
15.45-16.00 Soolise võrdõiguslikkuse poliitika tulevik, Kadi Katharina Viik, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja
16.00-17.00 Kokkuvõtete tegemine ja ümarlaua pidulik lõpetamine

Üritus on osavõtjatele tasuta.
Ümarlaud toimub projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond“ raames.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Üritust toetab Friedrich Eberti Fond.