kolmapäev, 30. aprill 2008

ENÜ pressiteade

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud
Pressiteade
16.04.2008

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) tunnustab sotsiaalminister Maret Maripuu kiiret reageerimist ENÜ nõudmisele selgelt distantseeruda Miikaeli Ühenduse portaalist abort.ee, et ära hoida kallutatud info laiemat levikut.
„Jagan täiesti teie muret seoses abort.ee portaaliga. Oleme ministeeriumis viimastel päevadel aktiivselt ka probleemiga tegelenud. Nõustun teiega, et portaali abort.ee sisu ei sisalda objektiivset ja tasakaalustatud informatsiooni rasedusest hoidumise ja raseduse katkestamise kohta,” vastas minister Maripuu ENÜ pöördumisele samal päeval.
ENÜ pöördus Sotsiaalministeeriumi poole soovitusega, et religiooni ja maailmavaadete suhtes neutraalne Eesti riik ei tohi toetada religioonist tulenevate põhimõtete pealesurumist ja kasutada maksumaksja raha mistahes rühmituse usuliste või poliitiliste veendumuste propagandaks.
Selle asemel tuleks riiklikult rahastada abordi temaatikat objektiivselt käsitleva infoportaali loomist, tõhustada seksuaalharidust koolides, toetada ja teha koostööd tasakaalustatud ja pädevat infot levitavate organisatsioonidega.
Minister tunnistas, et Hasartmängumaksu Nõukogu eraldas tõepoolest ministeeriumile raha MTÜ-le Miikaeli Ühenduse Elukultuuri Instituudiga lepingu sõlmimiseks portaali abort.ee rajamiseks, kuid kahjuks on riigi toetusena saadud raha eest tehtud portaalis hulgaliselt arvamusi, mida ei saa kuidagi käsitleda teaduslike faktidena ja meditsiiniliste argumentidena.
„Seega leiame, et portaalis toodud arvamused ei ole tasakaalus. Tegemist on väga ühekülgse lähenemisega abordi teemal ja seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites,” märkis Maripuu.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on avatud ja demokraatlik naiste ühenduste koostöö vorm, mille sihiks on kujundada naiste ühised seisukohad olulistes ühiskonnaelu küsimustes ja dialoogis avaliku võimuga edendada osalusdemokraatiat ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Esimene HEA SÕNA auhinna laureaat on MARGIT KILUMETSNaistoimetajate Ühendus andis 3. oktoobril 2007 Viru keskuse Rahva Raamatus üle esimese HEA SÕNA auhinna ajakirjanik Margit Kilumetsale.

HEA SÕNA auhinnaga tunnustab Eesti Ajakirjanike Liidu Naistoimetajate Ühendus Eesti meedias silmapaistnud esinejat, kes kannab positiivseid humanistlikke väärtusi vastukaaluks ühiskonnas laialt levinud ärapanemisele, kõmuhimule ja pelgalt meelelahutamisele. Hea sõna lisab meie ellu paremaid tundeid, mõtteid ja tegusid. Naistoimetajate Ühendus tunnustab Hea Sõna auhinna saajat ainulaadse kingitusega.

Margit Kilumetsa looming on mitmekesine ja ühtviisi professionaalne nii trükiväljaannetes, raadios kui teles. Erinevates žanrites ja meediakanalites avaldatud loomingut seob üks: armastus portreteeritavate vastu. Sellisest suhtumisest ongi lähtunud HEA SÕNA.

MARGIT KILUMETS on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli kuldmedaliga, 1987. aastal lõpetas ta ajakirjanikuna Tartu Ülikooli ning 2002. aastal alustas psühholoogiaõpinguid Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Alates 2002. aastast on ta toimetaja ASi Ajakirjade Kirjastuse ajakirjas Eesti Naine. Enne seda töötas ta ajakirjas Stiil, samuti Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis. Ta on olnud nii raadio- kui telesaadete juht, sealhulgas „Hommikutelevisioonis“ ja „Tähelaevas“ ning kirjutanud arvukalt meeldejäävaid artikleid. Kolm korda on ta nimetatud ajakirjade kirjastuse parimaks ajakirjanikuks.

Margit Kilumets on 2004. aastal valminud dokumentaalfilmi „Afganistani armid“ stsenarist ja toimetaja. 2006. aastal ilmus tema sulest Ajakirjade Kirjastuse ja Eesti Naise eluloosarja esimene raamat – Ita Everi lugu pealkirjaga „Elu suuruses“, mida on saatnud enneolematu müügiedu. Raadiotööd jätkab Margit Kilumets intervjuudega Vikerraadio „Jutusaates“, Eesti Televisioonis on ta aga dokumentaalsarja „HotDok“ toimetaja ja saatejuht.

Margit Kilumets on tunnistanud intervjuus Postimehele (PM, 2. veebruar 2007): „Mul on töises plaanis üks suur armastus, see on inimene. Inimese sees on lood, oska õngitseda ja võimalikult meisterlikult kirja panna.“

Milla Mägi fotol Hea Sõna laureaat Margit Kilumets koos auhinna ja Naistoimetajate Ühenduse liikmetega Rahva Raamatus.

Naistoimetajate Ühenduse asutamisest

EAL Naistoimetajate Ühendus asutati 27.09.2006.a. Kadrioru pargi
Peetri Majamuuseumis toimunud kokkusaamisel.Naistoimetajate Ühenduse asutajaliikmeteks olid:

Piret Mäeniit - Kodutohter peatoimetaja
Aita Nurga - Äripäeva Kirjastus, toimetaja
Hille Karm - ERGO, toimetaja
Milla Mägi - vabakutseline ajakirjanik
Kaarin Subbi - vabakutseline fotograaf
Merike Viilup – EAL juhatuse liige, Eesti Kultuurfilm, produtsent
Hille Tänavsuu – Postimees, reporter-toimetaja
Ebba Rääts - EAL peasekretär
Madli Vitismann – The Scandinavian Shipping Gazette, korrespondent


Ühenduse põhieesmärkideks on:

  • Edendada koostööd naisajakirjanike vahel;
  • Tutvuda Eesti naisorganisatsioonide tegevusega;
  • Arendada koostööd naistoimetajate ühendustega välismaal;
  • Võtta seisukohti nais- ja võrdõiguslikkuse küsimustes;
  • Väärtustada ajakirjanduses kirjutamise kultuuri;
  • Anda välja kord aastas Hea Sõna auhind;
  • Mõjutada naise kujutamist meedias;


Esimesel tegevusaastal keskenduda enam ülevaate saamiseks, mis on Eestis nais- ja võrdõiguslikkuse alal tehtud: millega tegeleb soolise võrdõiguslikkuse volinik Margit Sarv ja Eesti Naisuurimis- ja Teabekeskus (ENUT).

Kutsuda Eestisse vastukülaskäigule Soome Naistoimetajate Ühenduse 10-liikmeline esindus.

Väärtustada ajakirjanduse tegemise kultuuri, säilitada nn. pehmeid väärtusi, töötada välja Hea Sõna auhinna väljaandmise põhimõtted.

Ühenduse esimeheks valiti Merike Viilup ja aseesimeheks Aita Nurga.