reede, 14. märts 2014

A Mother’s Story Told through Music by Her Son

Vaata lugu:  Free Füsun Erdoğan


Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon
Pressiteade
Brüssel 14.03.2014

‘‘Anne Gunna’’ is a song written by Aktas Erdoğan, dedicated to his mother Füsun Erdoğan and other (50) imprisoned journalists in Turkey.

In the song, Erdoğan has told a moving story of his mother’s fight for justice against the repressive regime in Turkey.

Füsun Erdoğan was the founder of the radio station Özgür Radio (Free Radio) which has been critical about the Turkish government. She was arrested in 2006 and charged with being a member of an illegal organisation, Marxist Leninist Communist Party. But her only crime was to tell the truth as a journalist.

Having been separated from his son for seven years, her hope to unite with Aktas Erdoğan was shattered by the life sentence given by the court in Istanbul on 2 November 2013. However, this has not stopped Aktas Erdoğan and the journalism community from campaigning for the freedom and justice for his mother and other imprisoned journalists.

The European Federation of Journalists (EFJ) has launched an online petition as a part of its on-going campaign ‘Turkey: Set Journalists Free’ to gather support for Erdoğan and the imprisoned journalists in Turkey.

Currently residing in the Netherlands and studying music, Aktas Erdoğan has started a three-day hunger strike on 11 March outside the Dutch parliament calling on the support of the Dutch authorities to help release his mother. Many supporters, including the EFJ affiliate, the Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) which has adopted Erdoğan’s case,  have turned up to support him.  Meanwhile, the EFJ affiliate in Denmark, the Danish Journalists’ Unions (DJ), has also met with the Danish Foreign Minister campaigning for support to release Erdoğan.

With your support, the EFJ remained hopeful that Füsun Erdoğan and other journalists will be released one day soon. Please help us achieve justice for journalists in Turkey by signing the petition now.


The European Federation of Journalists (EFJ) is the largest journalists' organisation in Europe representing more than 320,000 journalists in 37 countries. You can follow us on Facebook and Twitter  or subscribe to our fortnightly newsletter EFJ FOCUS for updated news.

teisipäev, 11. märts 2014

Afganistanis mõrvati täna Rootsi ajakirjanik

Tuntud raadioajakirjanikku Nils Hornerit tabas surmav püssikuul tänahommikuse rünnaku ajal Kabulis. Laskja on seni tuvastamata.

Täpsemalt IFJ/EFJ pressiteates

Press Release
11.03.14

IFJ/EFJ Demand Justice Following Murder of Swedish Journalist in Afghanistan


The International Federation of Journalists (IFJ) and the European Federation of Journalists (EFJ) have called for a thorough investigation into the brutal murder of Swedish journalist, Nils Horner, in Afghanistan today.

According to media reports, radio journalist Horner, who also held British citizenship, was shot dead in a rare daylight attack in Kabul on Tuesday morning, 11 March, by an unknown gunman.

Horner was a highly respected journalist who worked in New York and London during the 1990's. Since 2001 he had covered the Asia region for Swedish public service radio station, Sveriges Radio.

"We express our condolences to the family and colleagues of Swedish journalist Nil Horner," said IFJ President Jim Boumelha. "We urge the relevant authorities in Afghanistan to carry out an immediate and detailed investigation into this terrible incident and to ensure those responsible pay for their crime." 

"This appalling murder once again demonstrates the major challenges that continue to face journalists and freedom of speech in Afghanistan and the urgent need for the country's authorities to find ways to provide journalists with the protection they require."

IFJ/EFJ's Swedish affiliate, the Swedish Union of Journalists, have expressed their "great dismay" at the murder of their colleague and sent their thoughts to his family.

For more information, please contact IFJ on +32 2 235 22 17
The IFJ represents more than 600 000 journalists in 134 countries

esmaspäev, 10. märts 2014

EESTIMAA VI NAISTE KONGRESSI MANIFEST

Lähtudes rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu aluslepingute ja Eesti Vabariigi põhiseadusega kehtestatud naiste ja meeste võrdsuse põhimõttest ning soolise diskrimineerimise keelust,
tunnetades naiste ja meeste võrdset vastutust meie ühiskonnas valitseva olukorra ja Eesti rahva tuleviku ees,
innustudes Eesti naisliikumise ajaloolisest kogemusest,
nähes, et sooline ebavõrdsus põhjustab demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme,
hinnates kriitiliselt Eesti riigi tegevust soolise võrdõiguslikkuse edendamisel

võttis Eestimaa VI Naiste Kongress vastu järgmise avalduse:

Me leiame, et naine, tema mõtted, sõnad, teod, teadmised, töö ja looming on Eesti ühiskonnas vähem väärtustatud kui mees ja tema tehtu. Seda näitab nii Euroopa suurim sooline palgalõhe kui ka praegune olukord poliitikas ja majanduses, kus juhtivatel kohtadel on valdavalt mehed.

Me soovime, et riigi majandus- ja rahanduspoliitika arvestaks eelkõige rahva ühishuvi ja elanikkonna erinevate gruppide huve. Riigi ressursse tuleb jagada õiglaselt, arvestades naiste ja meeste võrdseid õigusi ja erinevast olukorrast tulenevaid vajadusi.

Me tahame, et paljud tööd, mida teevad enamasti naised, nagu näiteks muuseumitöötajate, õpetajate, raamatukoguhoidjate, sotsiaaltöötajate töö, oleks väärtustatud ja õiglaselt tasustatud ning et lapse sünd ei halvendaks naise karjäärivõimalusi.

Me leiame, et laste kasvatamises peavad võrdselt osalema mõlemad vanemad ning seda tuleb toetada isaduse väärtustamise ja vastavate õigusnormidega. Lapse õigus saada igakuist elatisraha lahus elavalt vanemalt tuleb tagada.

Me mõistame otsustavalt hukka perevägivalla ja inimkaubanduse kui naise inimväärikuse alandamise ja kehalise puutumatuse rikkumise ning näeme selle põhjusi naiste majanduslikus haavatavuses ja madalamas staatuses ühiskonnas.

Me leiame, et juba kümme aastat kehtinud soolise võrdõiguslikkuse seadust ning rahvusvahelisi lubadusi on Eestis eiratud nii teadmatuse kui ka selge poliitilise tahte puudumise tõttu. Erinevalt Euroopa demokraatlikest riikidest pole Eestis riiklikul tasandil püstitatud soolise ebavõrdsuse vähendamise eesmärke ega konkreetseid meetmeid võrdsuse edendamiseks.

Me ei lepi sellega, et Eesti on liiga kauaks jäänud aegunud soostereotüüpide ja tõekspidamiste kütkesse. Selle tulemusena on mitmed olulised naisi ja kogu ühiskonda puudutavad probleemid jäänud lahendamata.

Eestimaa VI Naiste Kongress nõuab:

1. Riigikogu valimise seadusega tuleb luua nais- ja meeskandidaatidele võrdsed võimalused
saada valituks, milleks on vaja erakondadele kehtestada nn „triibuliste nimekirjade“ esitamise
nõue juba alates 2015. aasta Riigikogu valimistest;

2. Kõigis avaliku võimu poolt moodustatud kollegiaalsetes kogudes, sh riigile kuuluvate
äriühingute ja sihtasutuste juhtorganites peab olema nii naisi kui mehi, kumbagi mitte vähem kui
40 protsenti; sooline tasakaal peab olema tagatud ka Vabariigi Valitsuses;

3. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse tegelikuks rakendamiseks peab Vabariigi Valitsus koos
vabakonnaga ette valmistama erialastel teadmistel põhineva ning teiste riikide parimaid
kogemusi arvestava soolise võrdõiguslikkuse strateegilise arengukava, mis püstitab
konkreetsed eesmärgid ja meetmed soolise ebavõrdsuse vähendamiseks kõigis peamistes
ühiskonnaelu valdkondades;

4. Naiste ja meeste võrdväärse töö võrdse tasustamise saavutamiseks tuleb viivitamatult
kehtestada riiklik järelevalve palgatingimuste ja palgakokkulepete üle, muuta palgasüsteemid
läbipaistvaks ning võtta vastutusele tööandjad, kes naiste ja meeste võrdväärse töö eest võrdse
tasustamise põhimõtet rikuvad;

5. Tasakaalustamaks vanemate töö- ja pereeluga seotud kohustusi ning parandamaks naiste
olukorda tööjõuturul, tuleb muuta lapsehoolduspuhkuse ja vanemahüvitise kasutamise
tingimused paindlikumaks ning ka isadust toetavaks. Seadustada on vaja isade individuaalne
õigus olla vanemahüvitisega kaetud lapsehoolduspuhkusel.

Naiste sotsiaalne ja poliitiline ebavõrdsus ning vaesus kanduvad üle meie lastele, vähendades
nende heaolu ja arenguvõimalusi. Meie tütred ja pojad on aga Eestimaa tulevik.
Me pöördume lootusrikkalt kõigi naiste ja edumeelsete meeste poole ettepanekuga toetada Manifestis väljendatud püüdlusi.

7. märtsil 2014. aastal, Tallinnas


laupäev, 8. märts 2014

Journalists and Media Associations Tell EU Policy Makers to Defend the Right to Inform the Public

Journalists and Media Associations Tell EU Policy Makers to Defend the Right to Inform the Public

(7 March, Brussels) EFJ, the European Federation of Journalists, ENPA, the European Newspaper Publishers’ Association, EMMA, the European Magazine Media Association, and EPC, the European Publishers’ Council, have launched a joint petition calling on EU policy-makers to defend their right to inform the public in the EU data protection law reform.

Journalists and press publishers play a crucial role in our democratic society informing citizens about important issues of public interest. A key part of this work is investigative journalism, which has resulted in unearthing countless revelations of concern to our society and which remains a vital part of the process of holding those in power to account.

Professional secrecy is a cardinal principle of journalism and requires that journalists protect the anonymity of the source of information including sensitive data obtained in confidence. Journalists and press publishers are guided by this professional ethics to take great risks as well as responsibilities to publish information that is in the public interest.

The group has warned that  press and journalistic freedom will be under threat if journalists and press publishers are being punished by using certain data in their investigative reporting. They further warned that (self) censorship will become a common practice if the EU adopts either proposals awaiting vote in the European Parliament or those currently under discussion in the Council of Ministers, to amend a draft European General Data Protection Regulation (Article 80).

They have explained that the final text would restrict the possibility for journalists and publishers to serve the public interest and fulfill their democratic mission as regards being able to investigate, report, write and publish editorial content without any obstacle, and to guarantee that sources are adequately protected.

The concerns of journalists and publishers have been adequately reflected in the amendments adopted by the Parliament Committees for Legal Affairs (JURI opinion) and for Industry, Research and Energy (ITRE opinion) as part of the opinions on the draft Regulation, and tabled in the Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs. However, the final text passed by the European Parliament’s Civil Liberties (“LIBE”) Committee has removed the journalistic exemption to process data.

The group has called on the support of journalists, publishers and all EU citizens to sign the petition letter asking members of the European Parliament, Council of Ministers and the European Commission to guarantee the freedom of expression and information under Article 80 of the draft General Data Protection Regulation.

IFJ nõuab naisajakirjanike vastu suunatud vägivalla lõpetamist!

Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsioon
Pressiteade

07.03.14


International Women's Day: IFJ Demands End to Violence Against Women Journalists


The International Federation of Journalists (IFJ) today marked International Women's Day by calling on media organisations and public authorities to confront violence against female journalists by providing a safe working environment for women in the media.

In November 2013 the IFJ launched a global campaign to denounce violence against women journalists and alert public authorities on their need to end impunity for these crimes.

"In addition to numerous cases of discriminations in the workplace including gender pay gap and glass ceiling, women journalists are subject to specific violence because they are women. Numerous cases of intimidation, sexual harassment, physical attacks have been reported and we cannot tolerate that those cases are perpetrated in total impunity" said Zuliana Lainez, head of the IFJ working group on violence against women journalists.

The IFJ calls on media organisations and public authorities to take the necessary measures to ensure that women journalists can carry out their job in full security.

It recommends, in particular, that media houses adopt specific policies (if already not in place) to fight against sexual harassment and bullying and accordingly set up in-house committees to ensure implementation in both letter and spirit, adopt proper and severe sanctions against perpetrators of acts of violence in the newsrooms and provide specific safety trainings for women on how to handle physical attacks and threats when working in the field.

The IFJ invites media organisations to take diligent action to address issues related to gender-based violence in news reporting along the IFJ guidelines for reporting on violence against women. The media should also commit to promote dialogue, both within newsrooms and the news, in order to increase social awareness of the need to eradicate gender-based violence.

The IFJ encourages journalists, their unions and supporters to express their concerns over violence against women journalists and demand an end to impunity for these crimes by posting on #IFJVAW.

Additionally, the IFJ requests unions to keep a data base of such cases and report them to the IFJ Gender Council for further action or support.

For the first time, this year the IFJ will be taking the opportunity to raise these issues and others impacting women and women journalists at the upcoming UN Meeting on the Status of Women (New York, 10 to 21 March, 2014, UNCSW58).

Each year the meeting focuses on a different theme. This year's theme is the Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls. Along with other Global Union Federations (GUF), the IFJ is calling for equal access to work, education and public services, as well as empowerment and the elimination of all forms of violence, based on previous UN frameworks and agreements.

"It is essential that we follow-up the 1995 Beijing Platform's call for increased gender sensitivity in the media", said Mindy Ran, co-Chair of the IFJ Gender Council and the IFJ representative for this UN Meeting.

"The UN has long recognised the vital role the media plays in civil society and its impact on discrimination, violence and human rights abuses. These impacts can create harm through supporting the status quo, denying women their inherent human dignity and contributions, distorting the images of women, or making these crimes invisible through under reporting or protecting those who commit these crimes.

"Alternatively, media can act in a positive way through informing civil debate and the promotion of ethical journalism initiatives through journalists' unions and educational institutions, as well as to redress the imbalance between the sexes in the news and the newsrooms."

A joint declaration was adopted by the Global Union Federations in preparation for this event (available in English, Spanish and French).

For more information, please contact IFJ on +32 2 235 22 17
The IFJ represents more than 600 000 journalists in 134 countries