kolmapäev, 13. aprill 2011

Sooline palgalõhe Eestis

Empiiriline analüüs soolisest palgalõhest Eestis

Eesti Rakendusuuringute Keskus CENTAR ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.

Tallinn 2010

Autorid: Sten Aspal, Liis Kraut, Tairi Rõõm

Vaata siit

******

Soolise palgalõhe juhtumite uuringud

Eesti Rakendusuurnigute Keskus CENTAR ja Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

Tallinn 2010

Autorid: Epp Kallaste, Marre Karu, Liis Kraut, Pirjo Luik

Vaata siit

****