pühapäev, 31. mai 2015

Konverents LAPS INTERNETI VÕRGUS

Laste internetisõltuvuse uuringuprojekti konverents LAPS INTERNETI VÕRGUS
toimub Tallinnas 9.06.2015 Nordic Hotel Forumis

Infotehnoloogia roll meie elus suureneb iga päevaga. Praegustel Eesti lastel on raske ette kujutada, kuidas see võiks olla teisiti – nutikad masinad ja rakendused aitavad targemaks saada, suhelda, aega veeta ja lihtsalt paljusid asju kiiremini teha.
Konverentsi „Laps interneti võrgus“ eesmärgiks on kutsuda erinevaid spetsialiste kokku kaasa mõtlema selle üle, kas infotehnoloogia laialdane kasutamine laste seas võib kaasa tuua ka probleeme ja kuidas neid vältida.
Konverents on osaks Tervise Arengu Instituudi laste internetisõltuvuse projektist „Digilaps”, mille raames küsitleti ligi 2000 Eesti koolilast ja nende vanemaid nii arvutikasutamisharjumuste kui sellega seonduvate tegurite (sotsiaalmajanduslik olukord, isiksus, meeleolu, pereelu, vanemate kasvatuspraktikad, toimetulek koolis jne) kohta.
Laste internetisõltuvuse uuringut ja konverentsi rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi TerVE vahendusel.
Konverentsi kava:
9.30-10.00 Registreerumine, tervituskohv
10.00-10.10 Avasõnad. Andres Koppel (Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees)
10.10-11.00 Kui head asja saab liiga palju – laste internetisõltuvuse projekti „Digilaps“ uuringu tulemusi. Kätlin Konstabel (Tervise Arengu Instituudi teadur, projekti põhitäitja)
11.00-11.30 Lapsed võrgus, pered võrgus – kuidas toetada peresid laste liigse internetikasutuse korral. Rena Pent (Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog ja pereterapeut)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.15 Õpilaste arvutikasutus ja koolis hakkama saamine. Karin Täht (Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi teadur)
12.15-13.15 Paneeldiskussioon: Tark mees totu taskus?
Kas on ohtu, et arvutikasutusega seoses võivad lastel mingid olulised omadused või võimed kängu jääda; mida saaks teha kool ja mida kodu, et seda ei juhtuks?
Diskussioonis osalevad Irene Käosaar (Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja), Kristi Vinter (Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi direktor), Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor), Marti Aavik (Postimehe arvamustoimetaja), Liis Hango (Self OÜ suhtlemistreener ja pereterapeut)
13.15-14.15 Lõuna
14.15-15.00 Digikirjaoskus ja digivõimalused – kuidas interneti kasutusest maksimumi võtta. Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Tartu Ülikooli meediauuringute professor)
15.00-15.45 Healthy Development in the Digital Age: Managing the Challenges and Opportunities of Mobile Devices. Richard Graham (Suurbritannia, Tavistock Clinic ja Nightingale Hospital, lastepsühhiaater)
15.45-16.00 Kohvipaus
16.00-17.15 Paneeldiskussioon: Täiuslik masin, täiuslik inimene?
Milline peaks olema digiajastu ideaalne inimene; kas tuleks üldse püüelda reaalse ja virtuaalse elu tasakaalu poole ja kes vastutab, kui tasakaal virtuaalse maailma suunas liialt paigast läheb?
Diskussioonis osalevad Richard Graham, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Aune Valk (Haridus-ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja). Triin Kahre (Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esinaine), Henrik Roonemaa (tehnoloogiaajakirjanik, Digitunni saatejuht).
17.15-17.30 Päeva kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine
Konverentsipäeva modereerib teadusajakirjanik Arko Olesk
Lisainfo:katlin.konstabel@tai.ee, 56676540
Konverentsile saab registreeruda konverentsi kodulehel.