reede, 28. aprill 2017

Kersti Kaljulaid: kaptenisillal olijad peavad mõistma kursi muutmise vajalikkust.


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) 20. aastapäevale pühendatud konverentsil 28.aprillil esines avakõnega
Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. President tõdes, et ühiskondlike muudatuste ellukutsumine ei ole lihtne - kaptenisillal olijad peavad mõistma kursi muutmise vajalikkust. Sooliselt tasakaalulises ühiskonnas eksisteerivad mees- ja naissugu võrdsena, ilma vastandumiseta, kuid mitmeski eluvaldkonnas on meie tasakaaluosuti pigem punases piirkonnas, andes märku ühiselu häirivatest hälvetest. 
Tütarlastele on kujuteldavad barjäärid sisendanud kasvukeskkond, mitte loodus: PISA testiga saavad hakkama nii poisid kui ka tüdrukud. Sooteadlik kool loobub sooliste stereotüüpide taasloomisest. Soovides tulevikus paremat põlve oma lastele, tuleb pilku teritada olude suhtes, mis mõjutavad meie lapsi ja lapselapsi.

President tunnustas kõiki perevägivalla teemaga tegelevaid naisteühendusi, märkides, et tänaseks on ka riigivõim selle valusa probleemi olemasolu tunnistanud ja aegamisi tegutsema asunud. Samas ei ole ühiskondlikud hoiakud, meie komberuum, piisavalt tõrjuvad poisslaste riskikäitumise, meeste normeerimata tööaja ja nende arstipelguse suhtes. 

Eelolevatele valimistele viidates avaldas President lootust, et triibulised nimekirjad sünniksid erakonnasisese kokkuleppe alusel. Sunnimeetmed ei pruugi anda jätkusuutlikku tulemust, kuid Vabariigi Presidendi allkirja taha võrdse kohtlemise meetmed ei jää.

President soovitas kriitiliselt üle vaadata kõik takistused, mis ei lase naistel võrdväärselt meestega tööturul konkureerida. Miks on naiste keskmine tunnipalk Eestis ligi kolmandiku võrra väiksem kui meestel? Põhjuste mõistmiseks ei piisa üksnes naiste ja meeste statistiliselt keskmise tunnipalga võrdlemisest – vaja on rohkem infot selle kohta, mis toimub ettevõtte või asutuse tasandil. Kui aga ideele naiste esindatusest nõukogus vastatakse tobeda naljaga pool nõukogu soovahetusoperatsioonile saata, siis pole siin rohkem analüüsida midagi. Mõistlik on, et naised selliselt ettevõttelt mitte midagi mitte kunagi ei telli, see on parim relv.


President tunnustas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse asutajaid ja toetajaid. See oli väga vajalik samm, et Eesti ühiskond saaks laiemalt teadlikuks soolise tasakaalu olemusest, oskaks näha ja analüüsida ühiskonna seisundit ja toimuvaid protsesse ning pakkuda lahendusi. ENUT-ist on saanud tähtis teadmuskeskus ja usaldusväärne partner Eesti vabaühenduste koostöövõrgustikus.

Ettekande täistekst siin!

***