neljapäev, 26. november 2015

Valge Lindi auhinna pälvis psühhoterapeut Kait Sinisalu

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ) tunnustas sel aastal Valge Lindi auhinnaga Eesti Naiste Varjupaikade Liidu psühhoterapeuti Kait Sinisalu aastatepikkuse töö eest naiste tugikeskuste ja tugitelefoni 1492 juures.
(Valge Lindi virtuaalset ülendmist saate vaadata siit )

Lähisuhtevägivalla teemadel on ta koolitanud ka paljusid kolleege ja koostöövõrgustike liikmeid - politseinikke, prokuröre, sotsiaaltöötajaid, lastekaitsetöötajaid ja teiste erialade spetsialiste, samuti arvukalt õpilasi ja üliõpilasi.

Paljudele naistele on Kait olnud sõna otseses mõttes elupääsjaks, samuti on ta aidanud elamisväärsemaks 
muuta sadade vägivalda kogenud naiste elu, aidates neil leida jõudu vägivallaringist välja pääsemiseks.

Järjekorras kaheteistkümnes auhind anti üle rahvusvahelise Valge Lindi päeval Riigikogu konverentsisaalis toimunud konverentsil “Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?” 

Valge Lindi auhinna on eelnevatel aastatel pälvinud:

2004 Joosep Kaasik Lääne Politseiprefektuuri korrakaitse osakkonna
politseidirektor
2005 Põhja-Tallinna Valitsus
2006 Tartu Naiste Varjupaik
2007 Ene Augasmägi Tapa Vallavalitsuse sotsiaalnõunik
2008 Jõhvi Vallavolikogu
2009 Kadri Ibrus, Eesti Päevalehe ajakirjanik
2010 ETV saate Jõulutunnel tegijad
2011 Eesti Vabariigi Justiitsministeerium
2012 Raul Heido, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör
2013 Kati Arumäe, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna
juhtivkorrakaitseametnik ja Kerli Palu, Keskkriminaalpolitsei
juhtivkriminaalametnik
2014 Helen Sööl, Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna
peaspetsialist


Valge Lindi auhind antakse organisatsioonile või isikule, kes on aasta jooksul kõige rohkem ära teinud Eestis naistevastase vägivalla tõkestamiseks või probleemist teavitamiseks.

****

kolmapäev, 18. november 2015

Konverents "Abi naistevastase vägivalla ohvritele. KUIDAS EDASI?"

toimub 25. novembril 2015 algusega kell 10 Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1a, Tallinn) 

Info ja registreerimine: konverents2015@gmail.com

Päevakava
Moderaator Sass Henno

9.30-10.00      Osavõtjate registreerimine, tervituskohv
10.00-10.30    Avasõnad, tervitused
Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet
Tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski
Norra suursaadik  Dagfinn Sørli
ENVL esinaine Eha Reitelmann

10.30-  12.00   I osa Kuidas me suudame lähisuhtevägivalla ohvreid kaitsta?
Kas ja kuidas oskame hinnata riske ja kohelda lähisuhtevägivalla ohvrit?
Riigi peaprokurör Lavly Perling
                        Kas oma  kodust peab lahkuma ohver?
Politsei- ja piirivalvekolledzi  direktor Priit Heinsoo

12.00-12.15    Kohvipaus                  
12.15-14.15    II osa Mida vajavad vägivalla ohvrid kõige enam?
                        Millist abi vajavad naistevastase vägivalla ohvrid?
                        Norra eksperdid Solveig Bergman ja Anna Birgitta Myrck, NKVTS
Kas vägivalda kogenud naised saavad Eestist vajalikku abi? Naiste tugikeskuse teenustega rahulolu uuringu tutvustus.
                        Tartu Ülikooli lektor Kadri Soo
Räägivad vägivalda kogenud naised ja spetsialistid (videod)
Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma sõnavõtt

14.15-15.00    Lõuna
15.00-16.00    III osa Kas naistevastse vägivalla ohvrite kaitse on riigile oluline?
Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma esimees
Liina Kersna
Riigikogu liige Andres Anvelt
Sotsiaalkaitse minister Margus Tsahkna
Justiitsminister Urmas Reinsalu

16.00-16.10    Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Valge Lindi auhinna üleandmine
16.10-16.30    Konverentsi lõpetamine

Konverentsi korraldab Eesti Naiste Varjupaikade Liit koostöös Riigikogu põhiseaduskomisjoni, Riigikogu lähisuhtevägivalla ennetamise ja ohvrite toetusrühma ja Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga.
Konverentsi toetab Norra finantsmehhanismi  2009-2014 programm „Kodune ja sooline vägivald“

Korraldajatel on õigus teha kavasse muudatusi


laupäev, 14. november 2015

Autoriõiguse koolitus

Kultuuriministeerium kutsub loojaid – kunstnikke, arhitekte, kirjanikke jne – autoriõiguse koolitusele, mis toimub 25. novembril 2015 kell 9.30-16.15  kino Artis suures saalis.

Päevakava:

9.00-9.30                    Tervituskohv
9.30-11.00       Intellektuaalse omandi mõiste, regionaalne ja rahvusvaheline tasand, autoriõiguse olemus, kaitstavad teosed, isikud, kellele kuulub autoriõigus ja autorile kuuluvate õiguste sisu
                                   Kärt Nemvalts (justiitsministeeriumi nõunik)

11.00-12.00            Teose kasutamine ja lepingute sõlmimine. Lühiülevaade võimalustest, kuidas kolmandad isikud saavad teost õiguspäraselt kasutada (õiguste üleandmine, litsents, autori loobumine oma õiguste teostamisest, vaba kasutus, avalik kasutus). Triin Tuulik (advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat)

12.00-13.00                Lõuna

13.00-14.00                Jätkub teose kasutamine ja lepingute sõlmimise teema. Triin Tuulik

14.00-15.00                Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutus. Kärt Nemvalts
15.00-15.15                Kohvipaus

15.15-16.15            Kaitse tähtaeg, õiguste kollektiivne teostamine, õiguste kaitse, autoriõigusega kaasnevad õigused. Kärt Nemvalts

Teemad:

1. Intellektuaalse omandi mõiste (autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused kui intellektuaalse omandi katusmõiste alaliigid)
2.    Regionaalne (EL) ja rahvusvaheline tasand (WIPO, WTO).
3.    Autoriõiguse olemus, autoriõiguse eripära võrreldes teiste omandiliikidega
4.    Kaitstavad teosed (teose mõiste ja nende liigid, kaitstuse kriteeriumid, autoriõigusega mittekaitstavad intellektuaalse tegevuse tulemused)
5.   Isikud, kellele kuulub autoriõigus (autor kui füüsiline isik; autoriõiguste kuulumine juriidilistele isikutele ja riigile; autori õigusjärglased (sh. pärijad))
6.   Autorile kuuluvate õiguste sisu (autori isiklikud õigused – õigus autorsusele, õigus teose avalikustamisele, õigus teose puutumatusele jne; autori varalised õigused – reprodutseerimisõigus, levitamisõigus ja selle lõppemine, õigus teose avalikule esitamisele jne)
7.    Teose kasutamine, autoriõiguste üleandmine ja litsentseerimine (ainulitsents, lihtlitsents, all-litsents; autorileping)

8.    Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutamine (autori ainuõiguste piiramise üldine taust; teose vaba kasutamine isiklikeks vajadusteks; teose vaba kasutamise muud liigid ja võimalused; orbteoste kasutamine)

9.    Kaitse tähtaeg (autoriõigusliku kaitse üldine kestus, eritähtajad, tähtaegade kulgemise algus)

10. Autoriõigusega kaasnevad õigused (üldine mõiste ja seos autoriõigusega; teose esitaja, fonogrammitootja ning meediateenuse osutaja kui kolme põhilise autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate grupi õigused, nende õiguste piiramine ja kaitse tähtajad; filmi esmasalvestuse tootja õigused; autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele)

11. Õiguste kollektiivne teostamine (õiguste kollektiivse esindamise mõiste ja olemus; kollektiivse esindamise organisatsioonide loomine, nende tegevuse põhiprintsiibid, liikmete garantiid; õigused, mida teostatakse vaid kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel; direktiiv 2014/26/EL õiguste kollektiivse teostamise kohta)

12.   Õiguste kaitse (autoriõiguste tsiviilõigusliku kaitse vahendid, autoriõiguste rikkumine kui süütegu)

13. IO kodifitseerimise raames valminud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu lühitutvustus.

Koolitusele on võimalik registreerida kuni 20. novembrini SIIN.

P.S. 26. novembril toimub analoogne, esitajatele ehk näitlejatele, interpreetidele, tantsijatele jne suunatud autoriõiguse koolitus.


reede, 13. november 2015

Aktiivsena vananemise arengukava 2013–2020 soolise võrdõiguslikkuse aspektist

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
Seminar-ümarlaud

20. novembril 2015
 Hotell Euroopa Ida-Euroopa saal (Paadi 5, Tallinn)

KAVA
10.45–11.00 Tervituskohv
11.00 –11.15 Sissejuhatus – seminar-ümarlaua eesmärgid ja sisu. Reet Laja, ENUT

11.15–11.45 Rahvastiku vananemise väljakutsed.
                       Luule Sakkeus, Eesti demograafia keskuse juhataja

11.45–12.15  Aktiivsena vananemise arengukava soolisest aspektist. Arutelu.
                         Mari-Liis Sepper

12.15–13.15  Aktiivsena vananemise arengukava Heaolu arengukava tööversioonis.
                       Arutelu. Eha Lannes, Sotsiaalministeerium

13.15–13.45 Lõunapaus

13.45–14.15  Aktiivse vananemise toetamine. Tartu Rahvaülikooli NordPlus projekti näitel.
                         Arutelu. Ingrid Leinus, Tartu Rahvaülikool

14.15– 14.40 Vanemaealiste koolitusest. Kas mehed on diskrimineeritud?  Arutelu.
                        Tiina Tambaum, Eesti demograafia keskus; Tiina Jääger, Eesti Vabaharidusliit

14.40–15.00 Kokkuvõtted

 Osavõtt on tasuta.
Registreerida enut@enut.ee  hiljemalt 17. novembril.Konverents  toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu  j a Fr. Eberti Fond