teisipäev, 22. mai 2012

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?

ENÜ (Eesti Naisteühenduste Ümarlaud) kutsub osalema Euroopa Sotsiaalfondi projekti lõppseminaril

“ Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?
Uurimus valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks Eestis”

28. mai 2012.a. kell 9.30-14.45
Tallinna Ülikool, ruumis M648


PÄEVAKAVA9.30- 9.40 Avasõnad TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor Rain Mikserilt

9.40-10.20 Naise rolli restruktureerimine Eesti avalikus arvamuses vahemikus 1990- 2011- Andrus Saar

10.20-11.00 Ühiskond ja sugu haridustegelaste pilgu läbi- Gertrud Kasemaa

11.00-11.40 Poiste ja tüdrukute peab-pedagoogika- Tiiu Kuurme

11.40-12.00 Kohvipaus

12.00-12.40 Loodus on meid selliseks teinud“ ehk sooline essentsialism hariduses ja kasvatuses- Elo-Maria Roots

12.40-13.20 Kas õpetaja saab olla õiglasem kui on ühiskond? Eesti õpetajate valmisolek sootundliku pedagoogika rakendamiseks- Ülle-Marike Papp

13.20-13.45 Diskussioon

13.45-14.45 Lõunasöök (aatriumis)


Osavõtust palun teatada hiljemalt 25. maiks enu@enu.ee

Peale haridustöötajate uuringut tutvustavat seminari toimub ENÜ koosolek.


NB! ENÜ ootab ettepanekuid, mida võiks teha riigi alkoholi- ja tubakapoliitakasse.
Päevakava:
1. ENÜ ettepanekud riiklikku alkoholi- ja tubakapoliitikasse- Laine Tarvis. Arutelu*.
2. Ülevaade EWL peaassambleest 12.-13. mail Budapestis- Harda Roosna, Eha Reitelmann
3. Info käimasolevast ümarlaudade projektist- Eha Reitelmann
4. Jooksvad küsimused

*Riigi alkoholipoliitika ülevaatamise ülesanne tuleneb koalitsioonileppest, mis püstitas ülesande koostada riigi alkoholi- ja tubakapoliitika roheline raamat.

Alkoholipoliitika ülevaatamise ülesanne tuleneb meie riigis valitsevast olukorrast, kus elanikkond on ammu asunud end hävitama, kuna me tarbime aastas absoluutset alkoholi üle 9 liitri inimese kohta aastas (Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kehtestatud piirmäär on mitte üle 6 l).

ENÜ osaleb riigi alkoholipoliitika töörühmas (esindajaks Laine Tarvis). Meie töörühma valdkond on " Teavitus ja võrgustikutöö". See haarab laiemale avalikkusele suunatud teavitustööd ja võrgustikutööd kohalikul tasandil (kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste rolli alkoholipoliitika eesmärkide saavutamisel). Kuna me järgmisel nädalal koos oleme, siis oleks väga vajalik, et meie liikmesorganisatsioonid esitaksid oma ettepanekud, mida nad arvavad, et kohalikul tasandil tuleks ette võtta alkoholi tarbimise vähendamise eesmärgil, et alkoholi tarbimise kogus 1 inimese kohta viia alla WHO kehtestatud määra.

Kohalik alkoholipoliitika peaks toetama järgmisi eesmärke:


alkoholimüügi piiramine;

joodud alkoholikoguste vähenemine;

alaealiste alkoholi kättesaadavuse piiramine;

alkoholivabade keskkondade loomine noortele;

alternatiivsete valikute loomine;

tõhusad haridus- ja teavitusprogrammid;

kes peaks teavitust läbi viima ( kas avalik sektor või tootjad);

mis aitaks lasteaiaõpetajat, kui lapsele tuleb järgi purjus isa;

vigastuste ennetamisel kuidas jõuda meesteni, kes alkoholi tarvitavad;

kuidas suhtuda alkoholi tootva firma nimesilti sportlaste rinnal;

kuidas suhtuda Hennessy firma aastaalguse kontserti, mida kannab üle ERR;

kuidas tõsta alkoholi tarvitamise kultuuri;

kas ja kes peaks korraldama ekskursioone raviasutustesse, kus ravitakse alkoholi kuritarvitanuid ja õnnetuste ohvreid (nn šokiteraapia eesmärgil);

kuidas suhtuda spordikeskustesse, kes müüvad alkoholi päev läbi, olgugi et lahjat;

kui kaugel peaks olema alkoholi müügikoht lasteasutusest ja koolist;

kuidas suhtuda Vabariigi Presidendi alkoholiga vastuvõttudesse, mida kannab üle samuti ERR;

kuidas peaks olema kättesaadav nõustamisteenus (psühholoogid, AA- rühmad jne);

perekonna roll, lapsevanemate eeskuju;

kas on vaja õppematerjali ja metoodikat noortega töötamiseks, mis peaks olema TAI-ga (Tervise Arengu Instituudiga) kooskõlastatud;

toe ja koolituse pakkumine lastevanematele, et nad oskaksid rääkida oma lastele, mis nende elus muutub, kui nad on saanud täisealiseks;

mida peaksid tegema kohalikud omavalitsused.

osaõtuks registreerumine enu@enu.ee
Sõidukulud kompenseeritakse.