laupäev, 15. august 2015

ENÜ suvekool Särevere mõisas

ENÜ  suvekool
19.-20. augustil 2015
Särevere mõisas Järvamaal

Esialgne kava

Kolmapäev, 19. august
12.00-13.00    Saabumine, majutus, lõunasöök
13.00               Suvekooli avamine
13.10-15.00    Sotsiaalse turvalisuse ja kaasatuse, tööhõive ning võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 tööversiooni* tutvustus ja arutelu.
                        Arengukava tutvustab Maris Mältzer, sotsiaalministeeriumi arendusnõunik
15.00               Pagulaskriisiga toimetuleku võimal(ikk)usest Euroopas ja Eestis.
                        Pagulaste vastuvõtmise tegevuskava** tutvustus ja arutelu.
15.00-16.00    Ly Pärn, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik
16.00-17.00    Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister
                        Arutelu
18.00               Õhtusöök
19.00               ENÜ volitatud esindajate koosolek

Neljapäev, 20. august
8.30                 Hommikusöök
9.00-11.00      Arengukava tööversiooni ja muude aktuaalsete soolise võrdõiguslikkusega seonduvate teemade arutelu jätkub
                        Kohvipaus
11.00-13.00    ENÜ liikmesorganisatsioonide esimese poolaasta tegevuse ülevaade. ENÜ ja liikmesorganisatsioonide teise poolaasta tööplaani arutelu
13.00               Lõunasöök ja suvekooli lõpetamine


** Pagulaste vastuvõtmisega seonduv info on koondatud valitsuse veebilehele https://valitsus.ee/et/pagulased
Soovitav oleks läbi lugeda
Euroopa rände tegevuskava http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_et.pdf
 Tegevusplaan Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja tõrgeteta rakendamiseks https://valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/failid/tegevuskava_memorandum.pdf       
Kohanemisprogramm (koos lisadega) https://www.riigiteataja.ee/akt/122082014005


Eesti Naistoimetajate ühendus on ENÜ liige alates 2006. aastast