kolmapäev, 15. oktoober 2014

„Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ – analüüsitulemuste arutelu ja rahvusvaheliste ekspertide kogemused soolise palgalõhe arvutamis

KUTSE

Projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames toimub 31. oktoobril Radisson Blu Sky Hotellis  (Rävala pst 3 Tallinn)  IV töötuba-seminar, kus tutvustatakse soolise palgaerinevuse analüüsi tulemusi Eestis, antakse ülevaade, mida on Eestis tehtud palgalõhe vähendamiseks, rahvusvahelised eksperdid Islandilt annavad ülevaate uuringutest Islandil ja meetmetest soolise palgalõhe vähendamiseks. 

Sünkroontõlge eesti keelde.
Osalemissoovist teatada hiljemalt 28.oktoobriks statistika@stat.ee või tel. 625 9300.
Parimate soovidegaStatistikaamet
Päevakava
Aeg
Esitlus
Esineja
9:00–9:15
Hommikukohv
9:15–9:35
Ülevaade soolisest palgalõhest Eestis ja projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ tutvustus
Merle Paats
9:35–10:35
Sooline palgalõhe Islandi näitel:
* Soolise palgalõhe arvutamiseks kasutatavad andmed ja nende kogumine
* Ülevaade Islandil läbi viidud soolise palgalõhe uuringutest, meetodid ja tulemused
Margret Kristin Indridadottir
Margret Vala Gylfadottir
10:35–10:55
Kohvipaus
10:55–11:15
Soolise palgalõhe arvutamiseks kasutatava andmebaasi kokkupanek
Merle Paats
11:15–12:15
Tartu Ülikooli lõppraport „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus. Soolise palgaerinevuse analüüs“
Küsimused ja arutelu
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
12:15–12:35
Kohvipaus
12:35–13:35
* Soolise palgaerinevuse vähendamiseks kasutatavad meetmed Islandil
* Islandil läbi viidud soolise palgaerinevuse analüüsi tutvustus
Margret Kristin Indridadottir
Margret Vala Gylfadottir
13:35–14:05
* Soolise palgaerinevuse vähendamise meetmed Eestis
* Ülevaade uuringust „Sooline palgalõhe Eestis“ (2009–2010)
Käthlin Sander, Marju Raju (Sotsiaalministeerium)
14:05
Lõuna