esmaspäev, 20. september 2010

Sotsiaalne meedia - aitab ja ahistab

Head ajakirjanikud!

Eesti Naistoimetajate ühendus kutsub teid osalema meediapäeval
2. oktoobril algusega kell 12.00.
Toimumiskoht hotell Park Inn Central Tallinn konverentsisaal, Narva mnt. 7C
Planeeritud osavõtjate arv 40.
Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 28. septembriks.


KÄRA MEEDIA PÄRAST III
Sotsiaalne meedia - aitab ja ahistab


rahvusvahelise projekti Also Me! (Adults Learning Social Media) raames.

Aeg: 2. oktoober 2010
Koht: Park Inn Central Tallinn konverentsisaal, Narva mnt 7C, Tallinn
Osavõtuks registreerimine 28. septembrini naistoimetajad@gmail.com,
osalemine tasuta.


KAVA

11:30 - 12.00 Registreerimine ja tervituskohv
12:00 Avamine, tervitused

12:05 HEA SÕNA auhinna kätteandmine

12:15 - 13:00 Kuidas (digi)tehnika aitab ja/või piirab. Võrgumeedia suunad ja trendid.
Peeter Marvet, IT ekspert, Tehnokratt
13:00 - 13:15 Diskussioon/Workshop

13:15 - 14:00 Suhtlusvõrgustikud arvamusplatsina.
Aune Past, suhtekorraldusekspert
14:00 - 14:15 Diskussioon

14:15 - 15:00 Lõuna

15:00 - 15:45 Kommenteerimisväärtus ja uudisväärtus.
Tiit Hennoste, Tartu Ülikooli teadur
15:45 - 16:00 Diskussioon

16:00- 16:45 Sotsiaalsest meediast meediaeksperdina.
Barbi Pilvre, meediaekspert, Tallinna ülikooli lektor
16:45 - 17:00 Diskussioon

17:00 Kokkuvõte, lõpetamine

Projekti Also Me! rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus

Projekti partnerid:
Sihtasutus Kansanvalistusseura (Soome) –projekti koordinaator
Lempäälä Täiskasvanute Koolituskeskus (Soome)
Soome Naistoimetajate Ühendus
Vilniuse Täiskasvanute Koolituskeskus (Leedu)
Eesti Vabaharidusliit
MTÜ Eesti Naistoimetajad

***

Estonian Women Editoris
seminar

MUCH NOISE ABOUT MEDIA III
Social media – assists and harasses

In the framework of the international project
Also Me! (Adults Learning Social Media)
hotel Park Inn Central Tallinn, Narva mnt. 7C.

Supported by Nordplus Framework Programme of the Nordic Council of Minister's

Programme

11:30 - 12.00 registration and welcome coffee
12:00 opening Merike Viilup, Estonian Women Editors


12:15 - 13:00 about social media as mediaexpert
Barbi Pilvre, mediaexpert, lecturer of the Tallinn Universitry

13:00 - 13:15 Discussion/workshop

13:15 - 14:00 Social networking as the opinion square
Aune Past, suhtekorraldusekspert
14:00 - 14:15 Discussion /workshop

14:15 - 15:00 Lunch

15:00 - 15:45 The value of commenting and news worthynessTiit Hennoste, researcher of the Tartu University
15:45 - 16:00 Discussion /workshop

16:00- 16:45 How (digi)equipment assists and/or harrasses
Network trends
Peeter Marvet, IT expert, Tehnokratt.
16:45 - 17:00 Discussion /Workshop

17:00 Conclusions, Closing

Moderator Merike Viilup, journalist and media consultant


Supported by Nordplus Framework Programme of the Nordic Council of Minister's

Project partners:

Kansanvalistusseura, KVS Fondation (Finalnd) –project coordinator
Lempäälä Adult Education Center (Finland)
Finnish Women Journalists
Lithuanian Centre for Adult Education and Information
Estonian Association for Adult Education
Estonina Women Editors