pühapäev, 3. mai 2015

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse kevadkonverents

Sel aastal möödub kakskümmend aastat ÜRO IV ülemaailmsest naiste konverentsist (the UN Fourth World Conference on WomenPekingis. 
                                               
Konverentsil võeti vastu Pekingi tegevusplatvorm, mis sisaldab tegevuskava naistevastase   vägivallaga võitlemiseks:  The Beijing Declaration and the Platform for Action. United Nations, New York, 1996http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/.
Ajaloolise sündmuse tähistamiseks korraldab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) kevadkonverentsi, kuhu on lahkelt palutud osalema ka naistoimetajate ühenduse liikmed.


Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
     Kevadkonverents 

"Soolise võrdõiguslikkuse edendamine – 
20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi
suunistest" I

8. mai 2015 Tallinnas
Hotell  Euroopa, Ida-Euroopa saal, 
Paadi tänav 5.


 KAVA
       
11.45–12.10  Kogunemine ja tervituskohv

12.10– 12.55  SIHT projekt uurimuse "Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud". Hannaliisa Uusma,  ENUT projektijuht; Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

 12.55–13.25  Kuulsate emade kujutis meedias. Dagmar Lamp, TLÜ magistrant

13.25–13.45  Kohvipaus

13.45–14.15 Kokkuvõtted Võrdse Palga päeva tegemistest ja ettepanekutest palgalõhe vähendamiseks. Reet Laja

14.15- 15.45  AruteluSooline võrdõiguslikkuse edendamine – 20 aastat ÜRO IV naiste maailmakonverentsi suunistest"  I.  Katri Eespere, võrdsuspoliitikate osakonna juhataja; Ülle-Marike Papp, soolise võrdõiguslikkuse ekspert; Reet Laja

15. 45–16.15  Aasta sooteadliku MTÜ väljakuulutamine

16.15– 16.35  Sotsiaalministeeriumi plaanid vanemaealiste tööelu edendamisel. Tervise-  ja tööminister Rannar Vassiljev

16.35–17.00  ENUT MTÜde võrgustiku tulevikuplaanid

Konverents  toimub projekti „ Sooline võrdõiguslikkus (kodaniku)ühiskonna prioriteetide hulka!“ raames.


Projekti rahastavad Hasartmängumaksu Nõukogu  j a Fr. Eberti Fond