kolmapäev, 26. veebruar 2014

Kuidas luua soolõime koolitussüsteemi avalikus sektoris?

Võrdõigusvoliniku kantselei seminar


„Kuidas luua soolõime koolitussüsteemi avalikus sektoris?“
toimub 11. märtsil kell 09.45-15.00 
Meriton Grand Conference & SPA hotelli 
seminariruumis Peterson II (Paldiski mnt 4, Tallinn).


Seminari eesmärk on arutada, kuidas luua efektiivne süsteem soolise võrdõiguslikkuse koolituste läbiviimiseks avalikus sektoris, et ametnikud saaksid süsteemselt ja järjepidevalt soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegeleda.

Päevakava

09.45–10.00       Registreerimine ja tervituskohv
10.00 –10.15      Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku  Mari-Liis Sepperi avasõnad


10.15–10.35       Ülevaade soolõime alasest koolitustegevusest Eestis
Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander


10.35 –11.35      Soolise võrdõiguslikkuse alane teadlikkus kui soolõime strateegia rakendamise eeltingimus (Investing in Gender Competence Development – a Precondition for Gender Mainstreaming, ettekanne on inglise keeles)
Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse ekspert Indre Mackeviciute

11.35 –12.30      Lõuna


12.30 –13.30      Koolitus ja nõustamine soolõime strateegia rakendamise vahenditena – Saksamaa ESF soolise võrdõiguslikkuse agentuuri kogemused (Lessons Learnt  in the German ESF - Training and Counselling as Gender Mainstreaming Tools, ettekanne on inglise keeles)Saksamaa Liitvabariigi ESF soolise võrdõiguslikkuse agentuuri sotsioloog dr Irene Pimminger
13.30–15.00       Arutelu
„Kuidas luua Eestis efektiivset ja jätkusuutlikku koolitussüsteemi soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmiseks avalikus sektoris?“

Arutelu juhivad Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse poliitika juht Käthlin Sander ja võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.


Osavõtuks registreerimine hiljemalt 7. märtsiks (e-posti aadressil kadri.sild@svv.ee või telefonil 626 9259).

Seminar toimub koostöös Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonnaga projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.
Norway+Grants+-+JPG

SoMi logo