neljapäev, 13. jaanuar 2011

Pressikutse uuringu "Sooline palgalõhe Eestis" tutvustusele

Head ajakirjanikud, olete oodatud homme, 14. jaanuaril kell 12 sotsiaalministeeriumi pressiruumi uuringu „Sooline palgalõhe Eestis“ tutvustusele.

Eesti tööjõu-uuringu andmetel oli aastatel 2000-2008 Eesti meeste ja naiste keskmine palgaerinevus 28,7%. Palgalõhe uuringu tellimise eesmärgiks oli saada rohkem infot palgalõhe olemuse ja seda kujundavate tegurite kohta ning anda poliitikakujundamise soovitusi Eestile soolise palgalõhe vähendamiseks. Selleks analüüsiti soolist palgalõhet ja selle põhjuseid Eestis aastatel 2000-2008. Lisaks viidi läbi juhtumianalüüsid personalipoliitikate rollist palgalõhe kujundamisel ning koostati ülevaade soolist palgalõhet puudutavast teoreetilisest ja empiirilisest teaduskirjandusest. Uuringu läbiviijateks oli poliitikauuringute keskus PRAXIS ja Eesti rakendusuuringute keskus CENTAR.

Pressikonverentsil juhatab palgalõhe temaatika sisse sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja. Seejärel annavad uuringust ülevaate Sten Anspal rakendusuuringute keskusest CENTAR ning Marre Karu poliitikauuringute keskusest PRAXIS.

Pressikonverentsi on võimalik jälgida videokonverentsi vahendusel aadressil http://www.ustream.tv/channel/sotsiaalministeeriumi-pressiruum

Uuringu materjalid on pärast konverentsi kättesaadavad sotsiaalministeeriumi kodulehel – selle kohta saadame ka teate.

Helena Nõmmik
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
helena.nommik@sm.ee

6269 321
53 304 974