neljapäev, 10. juuli 2014

Ajakirjanike Liit: pressile jagatav teave peab olema kõigile ajakirjanikele võrdselt kättesaadav

Eesti Ajakirjanike Liidu pressiteade
3.07.2014

Eesti Ajakirjanike Liidu esindajate ja Eesti Ajalehtede Liidu esindajate tänasel kohtumisel peaministri Taavi Rõivasega otsustati valitsuse pressibüroo ja ajakirjanduse erialaliitude koostöös välja töötada uued kriteeriumid ajakirjanike akrediteerimiseks valitsuse traditsioonilistele pressikonverentsidele pääsemiseks. Kohtumise ajendiks oli Ajakirjanike Liidu 13. juunil tehtud järelepärimine valitsuse pressikonverentside akrediteerimistingimuste ja –põhjuste kohta. Järelepärimise põhjuseks oli Tallinna TV reporteri palve anda hinnang valitsuse pressibüroo otsusele mitte lubada TTV võttegruppi pressikonverentsile. Kirjalikku vastust järelepärimisele pole pressibüroost saabunud, küll aga kutsus peaminister Ajakirjanike Liidu Stenbocki majja konsulteerima. Kohtumisele oli kutsutud ka Ajalehtede Liit.

Eesti Ajakirjanike Liitu teeb murelikuks kasvav trend, et pressiesindajad, –bürood ning poliitikud  hakkavad piirama ajakirjanike võimalust saada informatsiooni ja suhelda võimukandjate ning poliitikutega, tehes eelvaliku väljaannetest ja kanalitest, keda lubatakse pressikonverentsidele küsimusi esitama. Selle eredaimaks ja kriitilisimaks näiteks on valitsuse pressibüroo otsus jätta TTV võttegrupid pressikonverentsile lubamata. Seda sammu on Eesti ajakirjanduseksperdid ja mõned erialaseltsid tõlgendanud kui ohtu demokraatiale ning sõnavabadusele.

Tänasel kohtumisel rõhutas peaminister, et tema ei soovi oma kaastööga legitimeerida munitsipaalraha eest tehtud poliitiliselt kallutatud meediakanalite tegevust. Kuid samas ei pea Rõivas oma otsust pretsedendiks kõigi teiste ajakirjanduskanalite osas.  Rõivase sõnul tuleks Tallinna Televisioonile püsiakrediteeringu andmine siduda TTV lubadusega allutada ennast ajakirjanduseetikale.

Ajakirjanike Liidu juhatus leiab, et pressile jagatav teave peab olema kõigile ajakirjanikele võrdselt kättesaadav, sõltumata ajakirjandusväljaande hoiakutest ja suurusest. Vastavalt Rahvusvahelise Ajakirjanike Föderatsiooni (IFJ) eetikakoodeksile allub ajakirjanduse sisu ajakirjanike eneseregulatsioonile, mitte riigi võimuorganite sekkumisele.

Seistes ka vabakutseliste ajakirjanike eest, kelle arv meie liikmeskonnas on viimastel aastatel suurenenud, peab liit vajalikuks, et pressi teavitamise ja pressiürituste korraldajad võimaldaksid ligipääsu teabele võimalikult kõigile teavet soovinud ajakirjanikele.

Ajakirjanike Liit on 1919. aastal loodud Ajakirjanikkude Ühingu õigusjärglane, kuulub Rahvusvahelisse Ajakirjanike Föderatsiooni ja Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni. Tänapäeval ühendab liit umbes 350 liiget.

Lisateave:
Meelis Süld
Eesti Ajakirjanike Liidu esimees
5277448

Helle Tiikmaa
Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse aseesimees
53 33 9699

***