laupäev, 21. veebruar 2015

Külaskäik Viimsi Rannarahva muuseumi

Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes, hoides, uurides ja tutvustades rannarahva ajalugu, kultuuri ja traditsioone, aga propageerides ka kaasaegset randlust kui elustiili. Muuseum soovib olla rannarahva kooskäimiskoht, kompetentsikeskus ja vajadusel ka eestkõneleja ning anda oma panuse rannarahva kultuuri püsimajäämisesse ja laste ning ka täiskasvanute merepisikuga nakatamisse.
Suur aitäh Kadile NII HEA visiidi-idee eest ja kiidud kõigile, kes tulla said (sedakorda sai meid-toimekaid kokku 9.) Oli väga rikastav kultuurikogemus ja igati õdus, juttudetihe ja maitsemeltele paitav koosviibimine Rootsu-nimelises einestusmajas. Järgmise suurema kokkusaamise plaanitseme teha aprillis vanalinna piirides, täpsustused aja edenedes - jälgime e-kirja-kaste!
Pistan ringlusse oma mobla suutlikkust pidi jäädvustunud pildiklõpsud,
- uhket uut kitseaastat kõigile!
Piret
      Minu meelest oli jah üks tore pealelõuna. Enamus meist ju sinna linna otsa ja linnast lausa välja ei sattugi vast väga tihti. Oleks eelmise pühapäeva päike ka  väljas olnud, olnuks veelgi uhkem. Ja Roots oli ka igati kena ja õdus ning lisaks oli meil ju ka Barbara seltsiks. Tema oli ootamatu ja nii armas seltskonna lisa!
       Valimised andsid aruteludele suuna ja oli hariv teada saada, et me ei mõtlegi oma riigi ja selle  juhtkonna ja seadusandja asjus nii väga ühtemoodi. Mõneti üllatav, aga samas mõistetav ning loomulik. Kes pole veel valinud, sai mõtteainet!
        Rannarahva Muuseumi asjus olid meie hinnagud vist üsna ühesugused. Rikas ja armasalt kodune ning õnneks mitte liiga euroopastunud või koguni globaliseerunud. Hää oleks, kui nii jääkski!
Aitäh  tulejaile!  Aprilliks ja maiks on ka juba mõtteid!
Tervitades  ja Eesti Vabariigile õnne ning   kõigile ilusat aastapäeva soovides
 Kadi


neljapäev, 19. veebruar 2015

Heaolu arengukava seminarid algasid elava aruteluga

Tartus juhatati täna sisse Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava aruteluseminaride sari. Ürituste eesmärgiks on tutvustada arengukava koostamise protsessi ja anda ülevaade hetkeolukorrast.
Tartu arutelupäevast tuli selgelt välja soov keskenduda hoolduskoormuse küsimusele ja tagada sotsiaalteenuste parem kättesaadavus. Praktiliste lahendustena tõstatati vajadus tagada teenuste kättesaadavuse suurenemine ja leppida kokku hoolekandeteenuste standardites ning rahastamisskeemis. 
Soolise võrdõiguslikkuse aruteludes toodi välja vajadus suurendada isade osalust vanemapuhkuse võtmisel, mis leevendaks naiste kui peamiste hooldajate kuvandit ja selle kaudu panustada ka palgalõhe vähendamisse.
Järgmised aruteluseminarid toimuvad:
  • Viljandis 25. veebruaril
  • Jõhvis 12. märtsil
  • Tallinnas 27.märtsil.

Seminaridele on osalema oodatud omavalitsuste juhid, sotsiaaltöötajad ja valdkonna ühenduste ning asutuste esindajad. Osalejatel on võimalik välja pakkuda lahendusi erinevate väljakutsetega toime tulemiseks. 

esmaspäev, 16. veebruar 2015

Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023

Vabariigi Valitsus kinnitas 2014. aasta 11. juulil heaks otsuse koostada „Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023“, mille eesmärgiks on tagada terviklik strateegiline lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku parendamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonnaelus osalemiseks sotsiaalkindlustuse, hoolekande, vaesuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste valdkondade arendamise kaudu.

Arengukava üldesmärgid

Naised ja mehed tulevad iseseisvalt toime, neil on võrdsed võimalused, kohustused, õigused ja vastutus osaleda ühiskonnaelus ning tööturul. Juhul, kui iseseisev toimetulek on piiratud, pakutakse kõigi vajalike osapoolte koostöös inimväärikust tagavat abi.


Sotsiaalministeerium kutsub arengukava kommenteerima ja pakkuma lahendusi.

Märtsi lõpuni toimub avaliku konsultatsiooni etapp, korraldatakse arutelupäevi, koosolekuid, ekspertintervjuusid eesmärgiga koguda sisendit arengukava meetmete ja tegevuste välja töötamiseks.
Esimesed üritused toimuvad 19. veebruaril Tartus ja 25. veebruaril Viljandis, päevakavad ministeeriumi kodulehel.

Vastavalt ajakavale valmib arengukava I mustandversioon aprilli lõpuks, seejärel alustatakse uut konsultatsioonivooru.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ootab ettepanekuid nii hetkeolukorra ülevaate täiendamiseks kui olukorra muutmiseks vajalikest tegevustest esitamiseks arengukava juhtkomitees.


neljapäev, 12. veebruar 2015

Naised ja valimised

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja võrdõigusvolinik kutsuvad reedel, 13. veebruaril osalema Riigikogu valimisi puudutavate analüüside tutvustusel Navigator ärimajas aadressil Laeva 2.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tutvustab erakondade valimisnimekirjade analüüsi, vaatleb naiskandidaatide osakaalu ja asetust nimekirjades ja muutusi alates 1992. aastast. Politoloog Tõnis Saarts kommenteerib analüüsi tulemusi ning räägib nimekirjade koostamise ja Eesti valimissüsteemi eripäradest, erakondade esindajad tutvustavad valimisplatvormide lubadusi ja seisukohti, mis toetavad naiste ja meeste võrdsuse suurenemist Eestis.Ekspert Ülle-Marike Papp esitleb erakondade valimisplatvormide analüüsi, keskendudes lubadustele, mis aitavad soolist võrdõiguslikkust suurendada,Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitab erakondadele oma ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide kohta järgmisel valitsusperioodil.

Kava:

10.30 - 11.00 kogunemine ja tervituskohv
11.00 - võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua peasekretäri Eha Reitelmanni avasõnad
11.05 - võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper tutvustab erakondade valimisnimekirjade analüüsi, mis vaatleb naiskandidaatide osakaalu ja asetust nimekirjades, ning räägib, millised muutused on toimunud alates 1992. aastast
11.20 - politoloog Tõnis Saarts kommenteerib valimisnimekirjade analüüsi tulemusi ning räägib nimekirjade koostamise ja Eesti valimissüsteemi eripäradest
11.35 - küsimused ja arutelu
11.45 - erakondade esindajad räägivad, millised lubadused ja seisukohad nende platvormides toetavad naiste ja meeste võrdsuse suurenemist Eestis
12.15 - soolise võrdõiguslikkuse ekspert Ülle-Marike Papp esitleb erakondade valimisplatvormide analüüsi, keskendudes lubadustele, mis aitavad soolist võrdõiguslikkust suurendada
12.45 - Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitab erakondadele oma ettepanekud soolise võrdõiguslikkuse prioriteetide kohta järgmisel valitsusperioodil
12.55 - küsimused ja arutelu vabas vormis

Peale arutelu lõppu tahaksime korraldada ka kiire ENÜ volitatud esindajate koosoleku, mis lõpeks hiljemalt kell 15.
esmaspäev, 9. veebruar 2015

Kadaka küla pandi kaante vahele


Raamatu esitlus 
reedel, 13. veebruaril kell 17 Kaja Kultuurikeskuses.

Naistoimetajate ühenduse liikmel Piret Mäeniidul on rõõm teatada, et kaante vahele ja trüklast välja on jõudnud 152 lehekülge ja 100+x ajaloolist fotot sisaldav raamat "Kadaka - küla keset linna". 

Üllitis sai inspireeritud ja valmis kirjutatud tänu proua Aino Ojapervele, kes on üks kadestusväärse energia ja mäluga elusosa nüüdse Mustamäe maadel õilmitsenud Kadaka külast, mille kunagisest ja ka mitte väga ammusest eluolust ning inimestest selle raamatu leheküljed aimu pakuvad.

Piret Mäeniidu ja Aino Ojaperve koostöö viljana valminud raamatu esitlus ajastati ebausklike ehmatuseks ja ebauskmatute meelekinnituseks reedele, 13. küünlakuu päevale algusega kell 17 Kaja kultuurikeskuses, kus üllitis on ka pikemaks ajaks saadaval (kuni kaupa jätkub). 


***