pühapäev, 30. september 2012

Konverents „Ärka, märka, tegutse“


5. oktoobril kell 10 - 16
Tallinna Ülikooli Tallinna saalis
M218, Uus-Sadama 5.

Euroopa Sotsiaalfondi projekti " Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas " 
 lõppkonverents.

Esinevad asjatundjad Eestist, Rootsist ja Islandilt.


Eesti esinejate ettekanded annavad ülevaate väärtushoiakute muutumisest, avavad kooli kultuuri , õppe- ja kasvatustegevuse seniste põhimõtete ning õpetajate ja haridusametnike seisukohtade mõju eri soost õpilaste enesehinnangule ja toimetulekule, tutvustatakse õpetajate ja haridusametnike seas läbi viidud uuringute tulemusi.  

Islandi ja Rootsi esinejad tutvustavad  uusi vaatenurki ja lähenemisviise, mis on suunatud tütarlaste ja poiste kasvatamisele, haridustulemuste tasakaalustamisele ja võrdsemate võimaluste loomisele koolis, sooteadliku pedagoogika selgitamine.

Tutvustatakse õpetajatele koostatud käsiraamatut sooaspekti arvestamiseks koolis ja õpilaste Forum-teatri trupp esitab ürituse lõpus lühietenduse „Õpilane märkab“.

Osavõtt on tasuta, väljaspoolt Harjumaad tulijatele on võimalik kompenseerida sõidukulud.

Osavõtust teatada hiljemalt 1. oktoobriks info@enu.ee

Konverentsi kava
Aeg: 5. oktoober 20112Koht: Tallinna Ülikooli Tallinna saal (M218)Korraldajad: ENÜ Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudiga
 
10.00   Avamine, tervitused
10.10   Muutuvad väärtused ja suhtumine soorollidesse- Andrus Saar, AS Saar Poll
10.35   Poiste ja tüdrukute erinev koolimäng- Tiiu Kuurme, TLÜ
11.00   „Loodus on meid selliseks  teinud." Sooline essentsialism hariduses ja kasvatuses- Elo-Maria Roots
11.25   Märkamine eeldab teadmisi - Ülle-Marike Papp
12.00   Projektist „Ärka, märka, tegutse“- Riina Kütt
12.15   LÕUNA aatriumis
13.00   „Soolise võrdõiguslikkuse käsitlemine Rootsi koolis ja lasteaias. Kogemused ja meetodid- Eva-Karin Wedin, Rootsi
13.45   Kuidas õpetaja saab koolis luua tüdrukutele ja poistele võrdseid võimalusi - Marcus Pehart , Rootsi
14.15    Islandil teatakse ja märgatakse. Kuidas selleni jõuti?- Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Island
15.00   Kohvipaus
15.15  Õpilane märkab - SA RINK Forum-teatri trupp
16.00   Kokkuvõte päevast, lõpetamine
Konverents toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Ärka, märka, tegutse - õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas „ raames
Osavõtust palun teatada hiljemalt 1. oktoobriks info@enu.ee