esmaspäev, 2. veebruar 2009

Võrdse kohtlemise seadust tutvustav seminar

11. detsembril 2008 a. võeti Riigikogus vastu võrdse kohtlemise seadus.
TTÜ Inimõiguste Keskus korraldab seminari, et huvitatutele selgitada nimetatud seaduse vajalikkust ja sisulisi ning rakenduslikke põhimõtteid.


Seminar toimub 4.02.2009
kell 16.00 - 18.00
Tallinnas International University Audentes
(Tondi 55) auditooriumis 210

Ettekandjateks on Õiguskantsleri nõunik Kristiina Albi ning võrdse kohtlemise seaduse eelnõu eest vastutanud Riigikogu liige Evelyn Sepp.

Seminar on osalejatele tasuta.

16.00 - 16.05 Saabumine
Avasõnad - Marianne Meiorg
Inimõiguste Keskuse juhataja

16.10 - 16.40 I paneel

Evelyn Sepp.
Seaduse vajalikkus. Seaduse reguleerimisala. Seaduse rakendusmeetmed. Seaduseelnõu koostamise problemaatika, takistused ja probleemid seaduse vastuvõtmisel.

16.40 - 17.10 II paneel

Kristiina Albi.
Olukord Eestis. Mõisted, rakenduslikud probleemid, kitsaskohad. Valdkonnad, mis vaatamata seaduse vastuvõtmisele katmata.

17.10 - 17.40 Küsimused esinejatele, osalejate kommantaarid

17.40 - 18.00 Kohvipaus

Inimõiguste Keskus / Human Rights Centre
International University Audentes
Tondi 55Tallinn 11316 Estonia
Tel: +372 6996 518Fax: +372 6996 548
E-mail: marianne@humanrights.ee
Web: www.humanrights.ee